Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta bouppteckning. Kravet är att tillgångarna i boet inte omfattar fast egendom eller tomträtt samt att tillgångarna i dödsboet inte överstiger begravnings-kostnader och kostnader i samband med begravningen.

Om den avlidnes tillgångar jämte andel i giftorättsgods inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Kommunens dödsbohandläggare gör en ekonomisk utredning över tillgångarna i dödsboet och kostnader i samband med dödsfallet för att se om möjligheter finns för att göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan kan inte upprättas om den döde lämnar efter sig fast egendom som eget hus, bostadsrätt eller tomträtt, eller om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas.

För ytterligare information och anmälan

Kontakta kommunens socialkontor angående dödsboanmälan, via kommunens växel, telefon 054-17 20 00

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-08-09