Till startsidan
Till startsidan

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta bouppteckning.
Kravet är att tillgångarna i boet inte omfattar fast egendom eller tomträtt samt att tillgångarna i dödsboet inte överstiger begravningskostnader och kostnader i samband med begravningen.

Om den avlidnes tillgångar, jämte andel i giftorättsgods, inte räcker till annat än begravningskostnaderna, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Kommunens dödsbohandläggare gör en ekonomisk utredning över tillgångarna i dödsboet och begravningskostnad i samband med dödsfallet för att se om möjligheter finns för att göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan kan inte upprättas om den avlidne lämnar efter sig fast egendom som eget hus, bostadsrätt eller tomträtt, upprättat ett testamente, om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas eller om dödsboets sammanlagda tillgångar överstiger 35 650 kronor.

För ytterligare information och anmälan

Kontakta kommunens dödsbohandläggare Helen Sander angående dödsboanmälan, tel 054-17 21 40

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-26