Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Hjälpen kan vara allt från ett telefonsamtal till en långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete.

Budget- och skuldrådgivningen utgår från en helhetssyn, vilket innebär att vi tittar på hela din ekonomi. En budgetrådgivning leder ofta fram till en hushållsbudget. Budgetrådgivning är i första hand inriktad på att du ska klara av din ekonomi på lång sikt. Skuldrådgivningen syftar till att reda ut vilka skulderna är och försöka finna en väg ut ur skuldsättningen. Det är viktigt att alla skulder redovisas och att inte någon glöms bort.

Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa till med:

  • Överblick över ekonomi och skulder.
  • Budget och skuldrådgivning.
  • Hjälp med avbetalningsplaner med banker och kreditgivare för personer som inte uppfyller kraven för skuldsanering.
  • Hjälp vid skuldsaneringsansökan.
  • Hjälp med problem som uppstår under skuldsaneringsprocessen, till exempel överklagning och omprövningar.

Vem kan få skuldsanering?

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du får leva på existensminimum under fem år. Alla inkomster utöver denna nivå går till att betala skulderna. Du betalar själv enligt betalningsplanen till dem du är skyldig pengar.

Du kan få skuldsanering om:

  • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år.
  • Skuldsanering är skälig med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden.
  • Normalt krävs att du är folkbokförd i Sverige.
  • Du får inte ha pågående näringsförbud.
  • Du som driver enskild firma kan få skuldsanering, men endast om ekonomin är enkel att utreda.

Välkommen på öppenmottgning onsdagar 9:00-11:00 och 13:00-15:00

Besöksadress:

Tullhusgatan 4, Karlstad eller kontakta oss vis Karlstad kommuns kundcenter på tel: 054-540 00 00

All rådgivning är kostnadsfri och vi har sekretess.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av