Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag. Bidraget kan sökas hos kommunens socialtjänst och är behovsprövat. Vilket rätt man har till ekonomiskt bistånd regleras av socialtjänstlagen samt de riktlinjer som har antagits av Forshaga kommun.

Ansökan

Ansökan om ekonomiskt bistånd görs digitalt, både för nya sökande och för återansökan. Ansökan görs i Forshaga kommuns e-tjänst för ansökan om ekonomiskt biståd, som du hittar i e-tjänsteportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du hittar mer information om hur det går till i e-tjänsten.

Du kan också göra ansökan om ekonomiskt bistånd hos vuxengruppen på socialkontoret.

I samband med ansökan sker kontroll av sökande och i förekommande dennes familj, mot Försäkringskassan, Bilregistret och i förekommande fall Företagsregistret.

Beslut

Beslut om ekonomiskt bistånd fattas av handläggaren på uppdrag av socialnämnden. Beslutet grundar sig på uppgifter som lämnats in  av  den sökande. Beslut i en fråga kan inte fattas förrän alla uppgifter som behövs för ställningstagande har lämnats in. Väntetiden efter sökt försörjningsstöd är som längst 2 veckor.

Utbetalning

Utbetalningar av eventuellt bidrag sker genom insättning på bankkonto.

Kontakt

Handläggarna har telefontid telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08:30-09:30 och onsdag klockan 13:00-14:00.

Handläggarna nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00

På grund av rådande Coronapandemi är receptionen obemannad.

Receptionens telefonnummer är: 054-17 23 69

Besöksadress: Slottsvägen 18

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av