Till starsidan
Till starsidan

Överklagan

Här kan du läsa om hur man överklagar beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Vilka beslut kan överklagas?

Följande beslut av Lärande- och arbetsnämnden kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (i första hand Förvaltningsrätten):

  • Bistånd enligt kap 4 § 1 socialtjänstlagen 
  • Vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap § 5 socialtjänstlagen
  • Ansökan om flyttning till annan kommun enligt 2 kap § 3 socialtjänstlagen
  • Förbud eller begränsning enligt 5 kap § 2 socialtjänstlagen
  • Medgivande, återkallande av medgivande eller om samtycke enligt 6 kap § 6 socialtjänstlagen
  • Återkallelse av medgivande enligt 6 kap § 13 eller samtycke enligt 6 kap. § 14 socialtjänstlagen

Hur överklagar jag?

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till:
Forshaga kommun
Lärande- och arbetsnämnden
Box 93
667 22 Forshaga

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar till exempel genom att skicka med en kopia av beslutet eller vad beslutet handlar om. Berätta också om vilken ändring du vill ha i beslutet. Underteckna ditt brev och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Lärande- och arbetsnämnden måste ha ditt överklagandet senast tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Vad händer med din överklagan?

Lärande- och arbetsnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Värmlands län för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt. 

Kontakt

Om något är oklart kan du vända dig till förvaltningen lärande och arbete och då i första hand till den som handlagt ditt ärende/ansökan. Den som handlagt ditt ärende kan också hjälpa dig att formulera brevet som överklagan.
Telefon växel: 054-17 20 00
E-post: lan@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av