Till startsidan
Till startsidan

Överklagan

Här kan du läsa om hur man överklagar beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Vilka beslut kan överklagas?

Följande beslut av Lärande- och arbetsnämnden kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (i första hand Förvaltningsrätten):

  • Bistånd enligt kap 4 § 1 socialtjänstlagen 
  • Vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap § 5 socialtjänstlagen
  • Ansökan om flyttning till annan kommun enligt 2 kap § 3 socialtjänstlagen
  • Förbud eller begränsning enligt 5 kap § 2 socialtjänstlagen
  • Medgivande, återkallande av medgivande eller om samtycke enligt 6 kap § 6 socialtjänstlagen
  • Återkallelse av medgivande enligt 6 kap § 13 eller samtycke enligt 6 kap. § 14 socialtjänstlagen

Hur överklagar jag?

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till:
Forshaga kommun
Lärande- och arbetsnämnden
Box 93
667 22 Forshaga

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att skicka med en kopia av beslutet eller vad beslutet handlar om.
Berätta också om vilken ändring du vill ha i beslutet.
Underteckna ditt brev och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Lärande- och arbetsnämnden måste ha ditt överklagandet senast tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Vad händer med din överklagan?

Lärande- och arbetsnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Värmlands län för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt. 

Kontakt

Om något är oklart kan du vända dig till Lärande- och arbetsförvaltningen och då i första hand till den som handlagt ditt ärende/ansökan.
Den som handlagt ditt ärende kan också hjälpa dig att formulera brevet som överklagan.
Telefon växel: 054-17 20 00
E-post: lan@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av