Till startsidan
Till startsidan

God man, förvaltare, förmyndare

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska kontrollera att förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag på rätt sätt.

Forshaga kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Hagfors, Kil och Munkfors valt att ha en gemensam överförmyndarnämnd istället för en överförmyndare. Nämnden består av en ledamot och en ersättare från var och en av de samverkande kommunerna. De är politiskt valda och nämnden sammanträder 10 gånger om året i Forshaga. Ledamöter, ersättare och kontaktuppgifter hittar du under länken "Vilka sitter i överförmyndarnämnden" i menyn till höger.

Verksamheten ger bland annat stöd till sjuka, psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta i form av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina egna intressen. Verksamheten handlägger även godmanskap för ensamkommande barn.

Överförmyndarkontoret ansvarar för överförmyndarnämndens löpande verksamhet. På överförmyndarkontoret jobbar handläggare och förvaltningschef.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret. Hit vänder du dig också om du är intresserad av godmans- eller förvaltaruppdrag. Se Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt i kolumnen till vänster.

Överförmyndarkontoret ska ge stöd och service åt ställföreträdarna, det vill säga gode männen, förvaltarna och förmyndarna samt åt deras huvudmän. Det innebär att hjälpa till med blanketter, råd och beslut i särskilda fall.

Rådgivningen får inte vara verksamhetsfrämmande; nämnden får inte agera som juridiskt biträde eller fungera som revisor.

Vidare ska överförmyndarnämnden på begäran ge huvudmännen och deras närmast anhöriga uppgifter och upplysningar om deras ärenden.

Överförmyndarkontoret kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden står under tillsyn av främst Länsstyrelsen i Dalarna och Riksdagens ombudsmän det vill säga Justitieombudsmannen JO — detta för att så långt som möjligt främja rättssäkerheten för den enskilde.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av