Till starsidan
Till starsidan

Våra verksamheter

Alla människor har lika värde och vårt arbete baserar sig på FN´s barnkonvention.

Den innebär att:
• Ingen ska ställas utanför på grund av kön, social tillhörighet, religion, sexuell läggning, kultur eller handikapp.
• Barnets bästa ska alltid sättas i fokus.
• Barnet ska kunna lita på att de vuxna tillgodoser deras fysiska och psykiska behov.
• Barnet har rätt att bli hörd och respekterad som en egen individ, med egen personlighet utifrån dess olika behov och styrkor.

Barnmorskemottagning

Här träffar du barnmorskor som arbetar med graviditetsövervakning samt stöd och förberedelser enskilt och i grupp, inför föräldraskapet.
Vi erbjuder även preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning och arbetar med sexualitet, hälsa och att förhindra spridning av sexuellt överförbara infektioner.

Barnhälsovård

Här möter du distriktsjuksköterskor som erbjuder hälsoövervakning och vaccinationer för barn mellan 0-6 år. Vid besöken samtalar vi om barnet, familjen och föräldraskapet. Vi anordnar även föräldragrupper för alla som får sitt första barn.

Babycafé

Här träffas föräldrar, med barn som är under ett år i öppna förskolans lokaler. Att vara på babycafé kostar inget. 

Kurator med familjestödsfunktion

Till Kuratorn med familjestödsfunktion kan du kontakta om du som förälder vill ha hjälp och stöttning i ditt föräldraskap. Det kan vara stora som små frågor till exempel rutiner vid läggning, matsituation, konflikter, avundsjuka mellan syskon och så vidare. Kurator med familjestödsfunktion hjälper till att stärka samspel och relationer inom familjen. Arbetet baseras på ICDP/Vägledande Samspel och bygger på det som redan fungerar och är positivt!

Öppna förskolan

Här är du med barn, i ålder 0-6 år, välkommen.
Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn för samtal, lek och gemensamma aktiviteter.
Hos oss kan du och ditt/dina barn umgås med andra föräldrar och barn, tillsammans med en förskollärare.
Kom till oss när det passar. Här leker vi, har sago- och sångstunder, pysslar, bakar och mycket annat. Du behöver varken anmäla dig eller skriva in ditt/dina barn. Öppna förskolan är en avgiftsfri verksamhet.
Du kan läsa mer om öppna förskolan Öppnas i nytt fönster. under Barnomsorg 1-5 år

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-02