Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson och umgängesstöd

Ett familjehem tar emot barn och unga i sitt hem för stöd och omvårdnad i vardagen.

Bli familjehem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning och som inte kan bo hos föräldrarna kan ansöka om att bo i ett familjehem.

Om du vill ansöka om insatsen Familjehem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning kontakta kommunens LSS-handläggare, som nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00

Bli familjehem för barn och ungdomar utan socialt nätverk eller vårdnadshavare

Familjehem innebär att barn eller ungdom bor på heltid hos familjehemmet. Man tar emot ett barn för stadigvarande vård och fostran. Ett barn som inte kan bo hemma. En familjehemsplacering kan vara allt från några månader till en uppväxtplacering. Målet från socialtjänsten är att barn ska kunna flytta hem till föräldrarna igen men det går inte alltid, av olika anledningar.

Ensamkommande barn och ungdomar under 18 år är ofta flyktningar från krigsområden. Barnen behöver ett hem och trygga kärleksfulla relationer med vuxna som kan vara en ersättningsfamilj.

Som familjehem behöver du ha en trygg och stabil livssituation, tid och engagemang att ta emot ett barn. Alla i familjen behöver vara överens om att bli familjehem.

Bli kontaktfamilj

Kontaktfamilj tar emot barn som inte kan bo hemma på heltid. Kontaktfamilj kan ta emot barn eller ungdomar på helger, till exempel en helg i månaden eller varannan helg. plus ibland några extra dygn på lov. Alltså inte boende på heltid men för att barnet ska komma till annat hem vissa helger eller om föräldrar behöver avlastning för att kunna ha barnet boende hemma. Kontaktfamilj är ofta en insats som förebygger att barnet inte behöver placeras stadigvarande utanför det egan hemmet.

Kontaktperson

Någon som träffar barn eller ungdom regelbundet utifrån uppdrag, inte i hemmet utan kanske på stan eller liknande. Träffas och gör aktiviteter, pratar om saker och föregår som en viktig vuxen person. Man träffas kanske 1-2 gånger i veckan och ibland mer sällan eller oftare.

Umgängesstöd

Umgängesstöd är med vid umgängen mellan barn och vårdnadshavare som skydd för barn.
Umgängesstödjare är på uppdrag av familjerätten i ärenden som kommer från Tingsrätten.
(Detta är inte så vanligt så det finns få uppdrag inom denna kategori).

Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Välkommen att kontakta oss på familjerättens telefoner eller maila oss

Telefonnummer:
054-19 24 42
Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 08:30-09:30

E-post:
johanna.rosenfeldt@forshaga.se
jessica.danielsson@forshaga.se
hilde.schalin@forshaga.se
caroline.fardig@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-11-11