Till startsidan
Till startsidan

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

Några av de första tecknen på dyslexi är svårigheter att känna igen ord utan onormal betänketid, brist på flyt i läsningen, förväxling av snarlika ord, samt överhoppade rader eller återgång till samma rad som den nyss lästa.

Om du misstänker att ett barn visar tecken på dyslexi bör du kontakta barnets lärare och skolledningen. Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av