Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-07-10
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.
Förbrukningen av dricksvattnet är fortfarande på relativt hög nivå men eftersom den är stabil väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med fredag 10 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med stor försiktighet även i fortsättningen. Märker vi att förbrukningen återigen ökar för mycket kan vi bli tvungna att återinföra förbudet.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

Några av de första tecknen på dyslexi är svårigheter att känna igen ord utan onormal betänketid, brist på flyt i läsningen, förväxling av snarlika ord, samt överhoppade rader eller återgång till samma rad som den nyss lästa.

Om du misstänker att ett barn har dyslexi bör du kontakta barnets lärare och skolledningen. Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-23 av

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp

Familjecentrum

Ungdomsmottagningen

Vill du veta mer om dyslexi?

Sidan uppdaterad:

2019-05-23