Till starsidan
Till starsidan

Vårdnad, boende, umgänge

För de barn som är folkbokförda i Forshaga kommun och där föräldrarna är överens kan föräldrar få hjälp med att skriva avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Avtalet/ avtalen upprättas och godkänns av familjerättssekreteraren och har samma rättsliga status som i en dom domstol.

För mer information om avtal är du välkommen att kontakta någon av våra familjerättssekreterare.

Utredning vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten i Forshaga genomför vårdnad/boende och umgängesutredningar på uppdrag från Tingsrätten.

Utredningar görs på begäran av Tingsrätten. Under utredningstiden träffar familjerättssekreteraren barn, föräldrar och referenter i syfte att inhämta material för att kunna göra en bedömning. Utredningen lämnas till Tingsrätten som fattar beslut.

I utredningen ligger stort fokus på barnets behov och intressen. Barnets åsikter finns med i utredningen och bedöms efter barnets ålder och mognad.

Obligatoriska informationssamtal vid vårdnadstvister

Från och med 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal på familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge. Samtalet är kostnadsfritt och ska hållas inom 4 veckor från begäran.

Innehåll och syfte
Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Syftet med informationssamtal är att stärka barnrättsperspektivet och att ge förutsättningar för att ni som föräldrar ska kunna nå samförståndslösningar som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Båda föräldrarna deltar i mötet
Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta vid kontakt med familjerätten. Särskilda skäl kan exempelvis vara att det förekommit fysiskt eller psykiskt våld.

Intyg efter samtalet
Efter samtalet får du ett intyg på att du deltagit i informationssamtal. Du behöver detta intyg för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn i en tvist i domstol.

Välkommen att kontakta oss på familjerättens telefoner eller maila oss

Telefonnummer:
054-19 24 42
Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 08:30-09:30

E-post:
johanna.rosenfeldt@forshaga.se
jessica.danielsson@forshaga.se
hilde.schalin@forshaga.se
caroline.fardig@forshaga.se
linn.lidman@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-08-09