Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Avgifter för vård och omsorg

Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) varierar beroende på de tjänster du erhåller från kommunen, men överstiger aldrig 2139 kronor i månaden (kostnader för mat och resor tillkommer utöver maxavgiften).

Avgiftsberäkning för makar

För makar läggs inkomsterna samma och fördelas lika som underlag för avgiftsberäkningen, vilken sedan görs individuellt.

Frånvaroavdrag

Du får avdrag på hemtjänstavgiften när du är inlagd på sjukhus. Om du själv väljer att avstå från enstaka hemtjänstbesök så får du inget avdrag.

Exempel på avgifter för hemtjänst

För enstaka insatser är kostnaden 251 kr per timme. Här är några exempel:

  • Tvätt och klädvård 251 kr / timme
  • Hemhandling 251 kr / timme
  • Dusch och hårvård 251 kr / timme
  • Städning 251 kr / timme

Trygghetslarm

För biståndsbedömt trygghetslarm är avgiften 377 kr / månad inklusive utryckning. Om du redan betalar maxavgift betalar du inte extra för larm.

Hemsjukvårdsavgift

En avgift om 200 kr tas ut för besök/insats av distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterska samt för förskrivning av läkemedel. Maximal avgift som tas ut är 200 kr / dag.

Matdistribution

Huvudmål: 64 kr / st.
Huvumål med efterrätt: 69 kr / st.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av