Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Avgifter och kostnader för vård och omsorg

Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) varierar beroende på de tjänster du erhåller från kommunen, men överstiger aldrig 2 359 kronor i månaden (kostnader för mat och resor tillkommer utöver maxavgiften).

Avgiftsberäkning för makar

För makar läggs inkomsterna samma och fördelas lika som underlag för avgiftsberäkningen, vilken sedan görs individuellt.

Frånvaroavdrag

Du får avdrag på hemtjänstavgiften när du är inlagd på sjukhus. Om du själv väljer att avstå från enstaka hemtjänstbesök så får du inget avdrag.

Exempel på avgifter för hemtjänst

För enstaka insatser är kostnaden 277 kr/timme. Här är några exempel:

  • Tvätt och klädvård 277 kr/timme
  • Hemhandling 277 kr/timme
  • Dusch och hårvård 277 kr/timme
  • Städning 277 kr/timme

Trygghetslarm

För biståndsbedömt trygghetslarm är avgiften 416 kr/månad inklusive utryckning. Om du redan betalar maxavgift betalar du inte extra för larm.

Hemsjukvårdsavgift

En avgift om 200 kr tas ut för besök/insats av distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterska samt för förskrivning av läkemedel. Maximal avgift som tas ut är 200 kr/dag.

Matdistribution

Huvudmål: 73 kr/st.
Huvumål med efterrätt: 78 kr/st.


Avgifter särskilt boende (Lintjärn och Ullerudsgården)

I särskilt boende betalar du hyra, mat och hemtjänstavgift.

Hyra

För en lägenhet på ca. 30 kvadratmeter betalar du 5 600 kr/månad.

Du ska söka BTP (bostadstillägg till pensionärer) hos Pensionsmyndigheten.

Matkostnad

Mat på särskilt boende kostar 4 213 kr/månad.

Hemtjänstavgift

Högst 2 359 kr/månad. Se avgifter för vård och omsorg.

Dubbla boendekostnader

Då du flyttar till särskilt boende ska hänsyn tas till dubbla boendekostnader vid avgiftsberäkningen. För hyresrätter gäller högst 3 månader och för bostadsrätter / fastigheter högst 6 månader.

Frånvaroavdrag

I särskilt boende betalar du inte matkostnaden om du är borta och har anmält det en dag i förväg.

Korttidsplats

Avgiften är 79 kr/dygn, och beräknas ihop med med övriga insatser upp till maxavgiften på 2 359 kr/månad. Matkostnaden på en korttidsplats är 138,51 kr/dygn.

Kostnader för insatser enligt LSS

Inga avgifter tas ut för stöd och serviceinsatser som ges till personer enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Däremot betalar den enskilde för

  • Mat och annat som behövs i hushållet.
  • Resor.
  • Aktiviteter på fritiden.
  • Hyra för bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS.
  • Utprovning av hjälpmedel.
  • Hemsjukvård, Hemtjänst o.s.v.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av