Till startsidan
Till startsidan

Avgifter och kostnader för vård och omsorg

Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) varierar beroende på de tjänster du erhåller från kommunen, men överstiger aldrig 2 574 kronor i månaden (kostnader för mat och resor tillkommer utöver maxavgiften).

Avgiftsberäkning för makar

För makar läggs inkomsterna samma och fördelas lika som underlag för avgiftsberäkningen, vilken sedan görs individuellt.

Frånvaroavdrag

Du får avdrag på hemtjänstavgiften när du är inlagd på sjukhus. Om du själv väljer att avstå från enstaka hemtjänstbesök så får du inget avdrag.

Trygghetslarm

För biståndsbedömt trygghetslarm är avgiften 454 kr/månad inklusive utryckning. Om du redan betalar maxavgift betalar du inte extra för larm.

Hemsjukvårdsavgift

En avgift om 300 kr tas ut för besök/insats av distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterska samt för förskrivning av läkemedel. Maximal avgift som tas ut är 300 kr/dag.

Matdistribution

Huvudmål: 79 kr/st.
Huvumål med efterrätt: 84 kr/st.

Avgifter särskilt boende (Lintjärn och Ullerudsgården)

I särskilt boende betalar du hyra, mat och hemtjänstavgift.

Hyra

För en lägenhet på ca. 30 kvadratmeter betalar du 5 600 kr/månad.

Du ska söka BTP (bostadstillägg till pensionärer) hos Pensionsmyndigheten.

Matkostnad

Mat på särskilt boende kostar 4 573 kr/månad.

Hemtjänstavgift

Högst 2 574 kr/månad.

Dubbla boendekostnader

Då du flyttar till särskilt boende ska hänsyn tas till dubbla boendekostnader vid avgiftsberäkningen. För hyresrätter gäller högst 3 månader och för bostadsrätter/fastigheter högst 6 månader.

Frånvaroavdrag

I särskilt boende betalar du inte matkostnaden om du är borta och har anmält det en dag i förväg.

Korttidsplats

Avgiften är 86 kr/dygn, och beräknas ihop med med övriga insatser upp till maxavgiften på 2 574 kr/månad. Matkostnaden på en korttidsplats är 150,35 kr/dygn.

Kostnader för insatser enligt LSS

Inga avgifter tas ut för stöd och serviceinsatser som ges till personer enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Däremot betalar den enskilde för

  • Mat och annat som behövs i hushållet.
  • Resor.
  • Aktiviteter på fritiden.
  • Hyra för bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS.
  • Utprovning av hjälpmedel.
  • Hemsjukvård, Hemtjänst o.s.v.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av