Till startsidan
Till startsidan

Personlig assistent

Om du har omfattande funktionshinder och ännu inte fyllt 65 år kan du ha rätt till personlig assistans. Insatsen är ett personligt utformat stöd som hjälper dig att klara dina grundläggande behov i vardagen.

Syftet med personlig assistans är att du ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt genom att få hjälp med dina grundläggande behov under längre tid. För att bli beviljad insatsen behöver du göra en ansökan hos Kommunen eller Försäkringskassan.

Ansökan

Du kan ansöka om bidrag till personlig assistans om du:

  • ej fyllt 65 år
  • tillhör en av de tre personkretsar som är angivna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mer information om personkretsar.
  • behöver hjälp med dina grundläggande behov (äta, dricka, kommunicera med andra, personlig hygien, klä på och av sig eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som ansöker)

Ansökan kan också göras av en god man, förvaltare eller vårdnadshavare.

Om du har blivit beviljad assistansersättning för dina grundläggande behov kan du även få beviljad ersättning för hjälp med andra behov så som hushållssysslor och fritidsaktiviteter.

För att ansöka om hjälp för grundläggande behov som understiger 20 timmar per vecka görs ansökan hos kommunen. Ta kontakt med kommunens biståndsbedömare, som nås via Kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Om du behöver hjälp med 20 timmar eller mer per vecka görs ansökan hos Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När din ansökan inkommit startas en utredning, som sedan ligger till grund för ett beslut. I beslutet framgår det om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Val av assistansanordnare

För att utföra insatsen personlig assistans har du tre val:

  • Välja Forshaga Kommun som assistansanordnare
  • Välja privat företag som assistansanordnare
  • Välja att själv agera arbetsgivare och anställa personliga assistenter

Forshaga Kommun som assistansanordnare

Forshaga kommun har lång erfarenhet av att bedriva personlig assistans. För att skapa trygghet och kvalitet bedrivs arbetet i nära samarbete med kommunens sjuksköterskor, handläggare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Målet är att kunna erbjuda dig ett så normalt och självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar. Assistansen ska bli så personligt anpassad som möjligt och därför utformas uppdraget utifrån dina önskemål och behov.

Verksamheten bedrivs utan vinstintresse.

Önskar du anlita Forshaga kommun som assistansanordnare vänligen kontakta ansvarig enhetschef, Tony Skoglund, 054-17 23 40.

Privata företag som assistansanordnare

Det finns ett stort antal företag som anordnar personlig assistans. Du hittar några av de särskilda webbsidor som har till syfte att ge en översikt över utbudet här. Öppnas i nytt fönster.

Anordna egen assistans

För att kunna agera arbetsgivare och anordna egen assistans krävs det mycket ansvar och att du har kunskap om tillstånd, lagar och regler.


Några av de saker du behöver göra är:

Kostnad

Personlig assistans kostar ingenting för dig. Ersättningen för att utföra insatsen kommer från Kommunen och Försäkringskassan.

Personkrets

Individer med särskilda behov delas in i olika personkretsar.

Personkrets 1

Den första personkretsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Detta innebär att personer som t.ex. har en diagnos inom autism och autismliknande tillstånd (inklusive Aspergers syndrom) omfattas av lagen.

Personkrets 2

Den andra personkretsen omfattar personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Det handlar om personer som efter utvecklingsåren (normalt 16 års ålder) drabbats av hjärnskada som inneburit ett bestående och betydande begåvningsmässigt funktionshinder. Den utlösande faktorn skall antingen vara någon form av yttre våld mot huvudet eller vara betingad av sjukdomar av kroppslig art, som tumörer, hjärnblödningar, inflammationer m.m. Däremot avses inte personer med olika psykiska sjukdomstillstånd, som också kan medföra en begåvningsnedsättning. Inte heller personer med sjukdomar som är en följd av missbruk eller beroendeframkallande medel omfattas av personkrets två.

Personkrets 3

Den tredje personkretsen utgörs av barn, ungdomar och vuxna med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte uppenbart beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste dessutom förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Orsaken till eller arten av funktionshinder är inte avgörande. Det behövs heller inte någon medicinsk diagnos. Däremot måste den enskilde, till skillnad från personkrets 1 och 2, visa att funktionshindret just medför betydande svårigheter.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av