Till startsidan
Till startsidan

Psykisk funktionsnedsättning

Personer med en psykisk funktionsnedsättning ska ha stöd och hjälp i sitt boende, på sin fritid och med daglig sysselsättning.

Psykiatriverksamheten riktar sig till dig som har en psykisk sjukdom och därför har svårt att klara dig i det dagliga livet.

I Forshaga erbjuder vi boendestöd samt daglig sysselsättning.

Vi arbetar för att du utifrån dina egna behov ska:

  • klara av att bo på egen hand och ha ett självständigt liv
  • ges möjlighet till en varierad och meningsfull sysselsättning
  • ges möjlighet till en varierad fritid

Personalen som arbetar inom socialpsykiatrin är indelad i två arbetsgrupper. En personalgrupp arbetar med boendestödsinsatser och en är riktad mot daglig sysselsättning.

Ansökan om insatser görs till kommunens socialsekreterare, som nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

För råd och stöd kan du vända dig till kommunens psykiatrisjuksköterska. Även vissa insatser ansöks om här.
Kontakt: Linda Larsson, telefon 054-17 23 31.

För att få mer information om verksamheten kontaktar du enhetschefen Maria Hallén på telefon 054-17 20 66.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-05-03