Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Aktuellt för gode män och förvaltare

För dig som redan är god man eller förvaltare, finns den här sidan med aktuell information som berör ditt löpande uppdrag.

Här får du reda på viktigt information som kan ha betydelse för ditt uppdrag. Det kan var myndighetsbeslut som berör din huvudman, när vi håller utbildningar, hur vi ligger till med granskningen eller annan information som du har nytta av i ditt uppdrag.

2020-12-21

Besöktstiden inställd

Med anledning av att regeringen meddelade ett flertal nya restriktioner på presskonferensen fredagen den 18 december är vår besökstid inställd tills vidare. Telefontiden gäller som vanligt.

Kontoret kommer att vara bemannat med 1 person medan övriga arbetar hemifrån. Tidigt i våras meddelade vi att våra handläggningstider förlängs och att arbetsuppgifter omprioriteras. Detta gäller i än högre grad nu eftersom vi är få på plats. Vi ber dig därför att vara ute i god tid med din begäran om uttagstillstånd och ansökningar om överförmyndarens samtycke.


2020-12-21

Viktigt att tänka på med anledning av coronavirus, covid-19- ny uppdatering

Som ställföreträdare behöver du tänka på några saker med anledning av coronavirus, Covid-19.

Om din huvudman tillhör riskgrupp på grund av ålder eller hälsotillstånd och bor på boende, ber vi tid hålla dig uppdaterad om vad som gäller för besök just i den kommunen där du har uppdrag. Helst ska du undvika besök men om du behöver besöka ber vi dig vara noga med att skydda din huvudman och dig sälv. Håll kontakt via till exempel telefon och e-post med din huvudman, boende, socialtjänsten, anhöriga eller andra närstående för att få information om din huvudman får sina behov tillgodosedda eller inte.

Om din huvudman har större utgifter än inkomster eller att andra större utgifter kommer bli aktuella, ber vi dig begära uttagstillstånd från överförmyndarspärrat konto i god tid. Detta för att din huvudman inte ska lida någon ekonomisk skada. Konsekvensen av de restriktioner som gäller nu på grund av Covid-19, är att våra handläggningstider förlängs och att arbetsuppgifter omprioriteras. Vi ber också om din förståelse för att det alltså kan ta längre tid än normalt att få ett uttagstillstånd.

Om du själv blir långvarigt sjuk och inte kan utföra ditt uppdrag, behöver du eller anhörig informera oss på överförmyndarkontoret.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


2020-03-26

Bostadstillägg - nya regler från 1 januari 2020

Kom ihåg att söka bostadstillägg till din huvudman. Från 1 januari 2020 gäller nya regler för bostadstillägg.

Förändringen innebär att grundskyddet av bostadstillägg har höjts och att fler har rätt till bostadstillägg. Din huvudman kan med andra ord ha rätt till ett bostadstillägg som den tidigare inte har haft. Läs mer på Pensionmyndighetens websida

2020-03-26

Utbetalningsspärr

Har det hänt att du har betalat skatt och arbetsgivaravgifter enligt arvodesbeslut men att Skatteverket sedan satt in beloppet på transaktionskontot? En utbetalningsspärr kan vara en möjlig lösning.

Om din huvudman enligt arvodesbeslut ska betala ditt arvode har du möjlighet att använda dig av Skatteverkets utbetalningsspärr. På en särskild blankett anmäler du din begäran till Skatteverket att summan av skatten + avgifter som du betalar, ska stå kvar på skattekontot. Anledningen är att Skatteverket ibland inte hinner notera den inlämnade arbetsgivardeklarationen och istället betalar ut pengarna som överskjutande. För att undvika att behöva betala in summan på nytt, kan därför möjligheten att spärra beloppet vara användbar. Läs mer på Skatteverket.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av