Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Aktuellt för gode män och förvaltare

För dig som redan är god man eller förvaltare, finns den här sidan med aktuell information som berör ditt löpande uppdrag.

Här får du reda på viktigt information som kan ha betydelse för ditt uppdrag. Det kan vara myndighetsbeslut som berör din huvudman, när vi håller utbildningar, hur vi ligger till med granskningen eller annan information som du har nytta av i ditt uppdrag.


2021-06-09

Arvode och årsräkning 2020

Vårt arbete med arvoderingen löper på efter de problem som uppstod i samband med byte av verksamhetssystem i vintras.

På grund av inkörningsproblemen med verksamhetssystemet ligger vi efter med arvoderingen och ber om din förståelse för detta. Årsräkningstider innebär i normala fall högre arbetsbelastning för oss och i år har vi en extra högre sådan. För att kunna bli klara före semestertiderna, ber vi dig att inte kontakta oss om just din årsräkning och ditt arvode. Om du funderar på varför du inte fått tillbaka dina handlingar, beror det med andra ord inte på att din årsräkning är borta.

För de ställföreträdare som lämnat in i tid före 1 mars, årsräkningen inte har kompletterats/korrigerats och där huvudmannen inte står för arvodet får en del ställföreträdare arvodet utbetalat den 25 juni och andra den 23 juli.


2021-05-26

Kronofogden erbjuder gratis webbutbildning

Vi rekommenderar att du genomför Kronofogdens gratis webbutbildning "Dela din kunskap". Den är ett utmärkt stöd i arbetet med att kunna hjälpa din huvudman om den riskerar eller redan har ekonomiska problem.

Utbildningen hjälper dig och huvudmannen att diskutera din huvudmans ekonomi. Du har säkert redan mycket kunskaper, men förhoppningsvis kan utbildningen ge dig mer kunskap, mer insikt och framförallt fler verktyg som kan motivera och aktivera din huvudman.

Du väljer själv när och hur du vill ta del av utbildningen. Den är indelad i kapitel med rubrikerna Överskuldsättning, Skuldens väg, Vräkning, Skuldsanering och Så här kan du stödja. Du kan göra samtliga kapitel i en följd eller dela upp utbildningen på flera tillfällen. Uppskattningsvis tar utbildningen cirka fyra timmar att genomföra.

Klicka på länken till höger. Du kommer då till Kronofogdens webbsida och där finner du utbildningen till höger på sidan. Lycka till!


2021-04-20

Ändrade telefontider från och med onsdagen den 21 april

Från och med imorgon onsdagen den 21 april ändrar vi våra telefontider tillfälligt. Anledningen är hög arbetsbelastning i samband med granskningen.

Mellan 21 april och 15 augusti 2021 når ni oss på telefon måndag-tisdag klockan 10-12 och torsdag klockan 13-15. Övriga tider kan du lämna meddelande på telefonsvararen eller skicka e-post till respektive handläggare. e-postadresserna finner du till vänster under rubriken Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt. Det går också bra att använda ofn@forshaga.se . Samtidigt ber vi dig att inte kontakta oss för att höra hur det går med just din årsräkning och ditt arvode, eftersom vi behöver kunna fokusera på granskningen.


2021-05-26

Redovisning av årsräkning eller sluträkning

När Förvalta egendom ingår i ditt uppdrag, är du skyldig att lämna in en årsräkning före 1 mars varje år. Du ska är också skyldig att lämna in en sluträkning när uppdraget upphört. Om det är första gången du redovisar eller att du tycker det är svårt, titta på filmen nedan.

Instruktionsfilmen går igenom steg för steg hur du fyller i din årsräkning eller sluträkning och ger information om vad som är viktigt att tänka på.


2020-12-21

Besöktstiden inställd tills vidare

Med anledning av att regeringen meddelade ett flertal nya restriktioner på presskonferensen fredagen den 18 december är vår besökstid inställd tills vidare. Telefontiden gäller som vanligt.

Kontoret kommer att vara bemannat med 1 person medan övriga arbetar hemifrån. Tidigt i våras meddelade vi att våra handläggningstider förlängs och att arbetsuppgifter omprioriteras. Detta gäller i än högre grad nu eftersom vi är få på plats. Vi ber dig därför att vara ute i god tid med din begäran om uttagstillstånd och ansökningar om överförmyndarens samtycke.

 

2020-12-21

Viktigt att tänka på med anledning av coronavirus, covid-19- ny uppdatering

Som ställföreträdare behöver du tänka på några saker med anledning av coronavirus, Covid-19.

Om din huvudman tillhör riskgrupp på grund av ålder eller hälsotillstånd och bor på boende, ber vi tid hålla dig uppdaterad om vad som gäller för besök just i den kommunen där du har uppdrag. Helst ska du undvika besök men om du behöver besöka ber vi dig vara noga med att skydda din huvudman och dig sälv. Håll kontakt via till exempel telefon och e-post med din huvudman, boende, socialtjänsten, anhöriga eller andra närstående för att få information om din huvudman får sina behov tillgodosedda eller inte.

Om din huvudman har större utgifter än inkomster eller att andra större utgifter kommer bli aktuella, ber vi dig begära uttagstillstånd från överförmyndarspärrat konto i god tid. Detta för att din huvudman inte ska lida någon ekonomisk skada. Konsekvensen av de restriktioner som gäller nu på grund av Covid-19, är att våra handläggningstider förlängs och att arbetsuppgifter omprioriteras. Vi ber också om din förståelse för att det alltså kan ta längre tid än normalt att få ett uttagstillstånd.

Om du själv blir långvarigt sjuk och inte kan utföra ditt uppdrag, behöver du eller anhörig informera oss på överförmyndarkontoret.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


2020-03-26

Bostadstillägg - nya regler från 1 januari 2020

Kom ihåg att söka bostadstillägg till din huvudman. Från 1 januari 2020 gäller nya regler för bostadstillägg.

Förändringen innebär att grundskyddet av bostadstillägg har höjts och att fler har rätt till bostadstillägg. Din huvudman kan med andra ord ha rätt till ett bostadstillägg som den tidigare inte har haft. Läs mer på Pensionmyndighetens websida

2020-03-26

Utbetalningsspärr

Har det hänt att du har betalat skatt och arbetsgivaravgifter enligt arvodesbeslut men att Skatteverket sedan satt in beloppet på transaktionskontot? En utbetalningsspärr kan vara en möjlig lösning.

Om din huvudman enligt arvodesbeslut ska betala ditt arvode har du möjlighet att använda dig av Skatteverkets utbetalningsspärr. På en särskild blankett anmäler du din begäran till Skatteverket att summan av skatten + avgifter som du betalar, ska stå kvar på skattekontot. Anledningen är att Skatteverket ibland inte hinner notera den inlämnade arbetsgivardeklarationen och istället betalar ut pengarna som överskjutande. För att undvika att behöva betala in summan på nytt, kan därför möjligheten att spärra beloppet vara användbar. Läs mer på Skatteverket.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av