Till starsidan
Till starsidan

God man för ensamkommande barn

När ett utländskt barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarnämnden förordna en god man åt barnet.

Uppdraget

Gode mannens uppgift är att företräda barnet i rättsliga sammanhang. En god man ersätter inte barnets föräldrar och uppdraget omfattar inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden, eller för försörjningen.

Den gode mannen ska vara professionell och inte bli kompis eller en extra förälder till barnet.

Vad ingår i uppdraget?

I egenskap av förmyndare:

- Företräda barnet i asylprocessen: ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket, medverka vid asylutredningar hos Migrationsverket. Men kom ihåg att det är det offentliga biträdet som har sakkunskap och som för asylprocessen för barnet vidare.

- Företräda barnet inför socialnämnden: socialnämnden ansvarar för att kartlägga barnens behov och utreder olika boendealternativ lämpliga för barnet.

- Företräda barnet inför Polismyndigheten och domstolsärenden: närvara vid förhör hos polis och åklagare om barnet utsatts för brott eller gjort sig skyldig till brott.

- Medverka till att teckna hyreskontrakt innan barnet fyllt 18 år om eget boende är lämpligt, samt besluta i övriga frågor som rör barnets boende. Den gode mannen ska informera till Överförmyndarnämnden om barnet flyttar till en annan kommun.

- Förvalta barnets egendom: du som god man bestämmer hur dagersättningen ska användas, inte barnet och inte boendepersonal.
 
- Förvalta egendom omfattar att ansöka om olika bidrag, såsom studiebidrag eller särskilda bidrag som Migrationsverket kan bevilja vid behov av vinterkläder, vinterskor, med mera

- Den gode mannen har en skyldighet att kontrollera att ersättningar som betalas till familjehemmet (när barnet har denna boendelösning) och som är avsedda för barnet används för barnets nytta.

I egenskap av vårdnadshavare:

- Hålla sig à jour med barnets skolgång 
 
- Hjälpa barnet att få kontakt med hälso och sjukvård, inklusive barnpsykiatri och tandvården.

- Ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen

- Medverka till kontakt med släktingar och en eventuell familjeåterförening

 

Vad du inte får göra:

- Du får inte lämna fullmakter till boendepersonal   
 
- Du får inte föra vidare känsliga uppgifter till utomstående

- Kom ihåg att du får inte vara god man om du är på obestånd, det vill säga om du har betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten eller är satt i personlig konkurs

- Meddela alltid till överförmyndarnämnden om du blir dömd för ett brott och förekommer i Polisens belastningsregister

 


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av