Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-01-15
Edebybron avstängd 15-17 januari
Från och med lunchtid fredag 15 januari kommer bron över Klarälven vid Edeby att stängas av. Preliminärt gäller detta till och med söndag 17 januari. Avstängningen är en säkerhetsåtgärd under arbetet med att försöka lösa upp den ispropp som bildats i älven. För att göra detta kommer vi att gräva i isen med hjälp av grävmaskin som står på pontoner. Isproppen är cirka 700 meter lång men inte lika tjock hela sträckan. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.  
Läs mer om Edebybron avstängd 15-17 januari

Godmansverksamhet/


socialtjänst

Information om gränsdragning mellan godmansverksamhet och personal inom äldreomsorg/LSS-verksamhet med flera.

Det finns många fall där gode män/förvaltaren, nedan kallad ställföreträdare, har gett i uppdrag till personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten att sköta huvudmannens ekonomi i olika utsträckningar. För att samarbetet ska fungera smidigt, effektivt, tryggt och rättssäkert finns det några viktiga principer att förhålla sig till:

1. Det finns inte någon lagstadgad möjlighet för förordnad ställföreträdare att sätta en annan person i sitt ställe. Godmans-/förvaltaråtagandet är personligt.

2. Ett visst utrymme finns för ställföreträdare att anlita ett bud, såsom LSS-personal, vårdpersonal, anhörig, för olika uppgifter utan att ha överlåtit sin rätt att företräda huvudmannen/brukaren.

3. Ställföreträdaren kan aldrig överlåta det övergripande ansvaret för sin verksamhet på till exempel äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga.

4. Om godmanskapet/förvaltarskapet omfattar förvalta egendom det vill säga att sköta ekonomin, kan ställföreträdaren ge personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga i uppdrag att köpa alldagliga saker. Det kan vara hygienartiklar, tidningar, livsmedel, frukt, tobak och så vidare till den hjälpbehövande huvudmannen/brukaren. I dessa fall bör det upprättas en skriftlig fullmakt. Social- och omsorgsnämnden har för  personalen inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten, blanketter för detta. De kallas "åtagande". 

5.När godmanskapet/förvaltarskapet omfattar förvalta egendom sköter ställföreträdaren betalning av till exempel hyra, el, telefon, försäkringar, eventuella skulder, inköp av möbler, vitvaror och större inköp av kläder.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-01-07


Eva-Lotta Karnlind
överförmyndarhandläggare
054-17 20 22