Till starsidan
Till starsidan

Redovisning, granskning och arvode

När förvalta egendom ingår i ditt uppdrag har du redovisningsplikt och ska före den 1 mars varje år lämna in en årsräkning till överförmyndarnämnden. Här kan du ta hjälp om hur du går till väga och vad som är viktigt att tänka på när du redovisar. 

Du ska varje år göra en korrekt årsräkning som sedan lämnas in till oss före den 1 mars . Om du av någon anledning behöver mer tid, måste du före den 1 mars ansöka om anstånd och samtidigt ange skälen till din ansökan. Du är också skyldig att lämna in en sluträkning när uppdraget upphört.

Redovisningen - att tänka på

I årsräkningen redovisas huvudmannens ekonomi. Det gör du genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut, samt inkomster och utgifter under perioden. För att styrka det du redovisat bifogar du underlag som inkomstuppgifter, löpande bankkontoutdrag för transaktionskontot, årsbesked från bank, kvittenser med mera. Skicka inte med andra underlag än de som överförmyndarnämnden har angett i brevet du fått tillsammans med årsräkningsblanketten. Använd inte blyerts och kom ihåg att skriva under årsräkningen! Se också till att ha rätt porto på brevet.

I kolumnen till höger finner du överförmyndarnämndens Instruktioner för årsräkning och Checklista. De är båda nödvändiga att ta hjälp av för att du ska kunna både göra och lämnna in en korrekt årsräkning. Ta dig tid att läsa dem och titta gärna på filmen som steg för steg går igenom hur du fyller i blanketten.

Förutom att ta del av film och instruktioner så bjuds du varje år in till en årsräkningskväll i januari. Det är ett uppskattat utbildningstillfälle som du har nytta av i ditt uppdrag som ställföreträdare.

Inkomstunderlag från olika utbetalare

Många utbetalare skickar numera inte ut kontrolluppgifter och du får därför själv kontakta respektive utbetalare som till exempel Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och olika tjänstepensionsbolag för att få dem. Länkar till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten finner du till höger.

För Försäkringskassans sammanställning kan du göra på flera sätt. Utifrån din roll som ställföreträdare kan du logga in på Försäkringskassan Mina sidor och beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden. Du behöver bara en inloggning oavsett om du har en eller flera huvudmän och du får tillgång till sidorna genom att använda ditt eget bank-id. Om du ringer ska du, för att bli kopplad till rätt handläggare, ange vilken ersättning ärendet gäller. Be att få ”summerade verkställda betalningar för år X” och ange huvudmannens personnummer. Handläggaren ska då kunna skicka en summering över samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort till huvudmannen och vilken skatt som dragits under året. Om det är del av året så talar du istället om vilken period det gäller.

Granskning och arvode

Vi granskar årsräkningarna i den ordning som de kommer in till oss. Om årsräkningen är korrekt upprättad med bifogade underlag enligt våra anvisningar, innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning granskad. Om du har begärt arvode fattas beslut om arvode efter avslutad granskning.

Besked om avslutad granskning skickas till dig tillsammans med arvodesbeslutet. Om du har lämnat in en pärm med underlag utan att överförmyndarnämnden har begärt pärmen, så kontaktas du för att hämta den hos överförmyndarkontoret.

Hur du räknar ut rätt arvode och skatt

I texten nedan får du hjälp med hur du beräknar hur mycket som ska utbetalas i arvode och hur i mycket skatt och arbetsgivar-/ålderspensionsavgift som ska inbetalas till Skatteverket

På arvodesbeslutet finns rubriken Arvode före skatt. Den summan mulitplicerar du med 0,30 och får på det viset fram beloppet som ska betalas i skatt till Skatteverket. Sedan tar du Arvode före skatt minus den framräknade skatten och då får du beloppet för ditt arvode. Om du begärt kostnadsersättning och milersättning lägger du till Ersättning till det framräknade arvodet. Summan som du får utbetalar du sedan från transaktionskontot till ditt konto.

Den framräknade skatten och den på arvodesbeslutet angivna arbetsgivar-/ålderspensionsavgiften inbetalas till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter att du utbetalat ditt arvode och eventuella kostnads- och milersättning. För
arvode som betalas ut i juli eller december gäller dock senare redovisnings- och betalningstidpunkter, det vill säga den 17 augusti respektive den 17 januari. Tänk på
att betala i tid för att undvika ränta på skattekontot. Du kan ta hjälp av Skatteverkets blankett Hjälpblankett för god man. Inbetalning ska du redovisa på Skatteverkets blankett Förenklad arbetsgivardeklaration.

Observera att Skatteverket ibland inte hinner registrera den förenklade arbetsgivardeklarationen som du skickat in och din inbetalning beräknas som överskjutande. De betalar då tillbaka summan för skatt och arbetsgivar-/ålderspensionsavgift till transaktionskontot. För att undvika detta kan du begära en utbetalningsspärr. Då står pengarna kvar på huvudmannens skattekonto. Din begäran lämnar du på Skatteverkets blankett Begäran-Utbetalningsspärr.

Samtliga blanketter söker du fram på Skatteverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av