Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Tillsyn, kontroll, överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens tillsynsplikt och serviceskyldighet samt ställföreträdarens redovisningsskyldighet.

Överförmyndarnämndens serviceskyldighet

Överförmyndarnämnden ska ge stöd och service åt ställföreträdarna, det vill säga gode männen, förvaltarna och förmyndarna samt åt deras huvudmän. Det innebär att hjälpa till med blanketter, råd och beslut i särskilda fall.

Rådgivningen får inte vara verksamhetsfrämmande; nämnden får inte agera som juridiskt biträde eller fungera som revisor.

Vidare ska överförmyndarnämnden på begäran ge huvudmännen och deras närmast anhöriga uppgifter och upplysningar om deras ärenden.

Överförmyndarnämndens tillsynsplikt

Varje kommun ska enligt lag ha en självständig överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som sköter tillsynen främst av de förordnade ställföreträdarna.

Varje år före 1 mars ska till ställföreträdarna ge in en redovisning över sitt uppdrag i en så kallad årsräkning, som myndigheten ska granska för huvudmannens räkning. När uppdraget upphört ska ställföreträdarna ge in en sluträkning.

Ställföreträdarna är också skyldig att på begäran lämna upplysningar om sin verksamhet till överförmyndarnämnden. De ska även föra löpande räkenskaper i de fall uppdraget omfattar ekonomisk förvaltning.

Förmyndare är bara redovisningsskyldiga i särskilda fall.

Andra myndigheter, såsom socialtjänsten, Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden är skyldiga att på begäran ge överförmyndarnämnden uppgifter och upplysningar som är viktiga för verksamheten.

Tillsynen över överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden står under tillsyn av främst Länsstyrelsen i Dalarna och Riksdagens ombudsmän det vill säga Justitieombudsmannen JO — detta för att så långt som möjligt främja rättssäkerheten för den enskilde.

Överförmyndarnämnden målsättning

Överförmyndarnämnden har två övergripande mål, ett juridiskt och ett ekonomiskt:

1. Överförmyndarnämndens verksamhet syftar till att minimera rättsförlusterna för den enskilde.

I samband med detta ska överförmyndarnämnden i sin myndighetsutövning visa respekt för den enskildes frihet och värdighet samt allas lika värde.

2. Överförmyndarnämndens budget ska vara i balans.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-08-18