Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Hemlös

Det kan vara svårt för personer som saknar till exempel arbete, vänner, familj eller kontaktnät att lyckas hitta boende eller ta sig in på bostadsmarknaden. Personer kan bli hemlösa olika sätt och den individuella situationen kan se väldigt olika ut. Någon kan ha hamnat i hemlöshet beroende på en missbruksproblematik, andra har blivit hemlösa av helt andra anledningar.

Generellt är det inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder till personer som är hemlösa. Socialtjänstens skyldigheter gäller endast för de som är helt bostadslösa och som har speciella skäl, vilket gör att det är svårt att ordna bostad på egen hand. Speciella skäl kan vara att man tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har ett missbruk- eller beroendeproblematik, eller en psykisk funktionsnedsättning.

Kontakt vid behov av stöd/hjälp

Om du befinner dig i en situation som stämmer överens med punkterna nedan, be att få prata med Jourtelefon Vuxen på socialtjänsten via kommunens växel på telefon 054 17 20 00

  • Har du en bostad och riskerar att avhysas på grund av skulder eller annat kan du kontakta en socialsekreterare på vuxenenheten. Socialsekreteraren kan ge dig information och rådgivning.
  • Är du i ett allvarligt beroende/missbruk och som lett till att du förlorat tak över huvudet, kan du kontakta en socialsekreterare som arbetar med beroendeproblematik på vuxenenheten.
  • Det är Migrationsverket som ansvarar för boendefrågor för dig som är nyanländ flykting/asylsökande och som inte har ett eget ordnat boende. Migrationsverket hjälper med att söka bostad för dig som nyligen fått upphehållstillstånd och som inte har eget ordnat boende. Migrationsverket strävan är att hitta en bostad åt dig på en ort där möjligheten för dig att komma i arbete/utbildning bedöms som goda. Du kan ha rätt till etableringsstöd från Arbetsförmedlingen då du fått uppehållstillstånd.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-03-29