Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-09-17
Klarälvsbanan avstängd i Forshaga
Uppdaterad 2020-09-23. Fram till och med 28 september är Klarälvsbanan avstängd sträckan på bron över Klarälven i Forshaga. Orsaken är arbete med fjärrvärmeledning.
Läs mer om Klarälvsbanan avstängd i Forshaga

Projekt för integration

Forshaga kommun medverkar i flera integrationsprojekt i samarbete med många organisationer.

Värmland Tillsammans

Tio av länets kommuner vill tillsammans med Arbetsförmedlingen och Landstinget i Värmland göra något för att förändra situationen för: Utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden, personer som inte är redo för, och inte klarar av, de insatser och projekt för utrikes födda som finns tillgängliga i kommunerna.

Projektet har delprojekt i de tre kommunerna och Forshaga är delprojektägare till ett av dessa och har en projektledare samt en projektmedarbetare som har möjlighet att arbeta med deltagare som ingår i målgruppen för att underlätta vägen mot egen försörjning.

Värmland Tillsammans är ett treårigt projekt och sträcker sig till 2020-12-31 som finansieras av ESF medel och har ett centralt projektkontor i Karlstad.

Projektledare: Jacob Kignell 054-17 23 51, jacob.kignell@forshaga.se

Projektmedarbetare: Malin Larsson 054-17 21 60, malin.larsson@forshaga.se

Kom igen, yalla! Forshaga för alla.

Var och hur är det man umgås och får ökad förståelse för hur ett samhälle fungerar utöver skola och arbete - jo på fritiden.

Att skapa öppna mötesplatser för människor att träffas på, där tankar möts, idéer väcks, verksamheter utvecklas är en uppgift projektet har liksom att ge kunskap om det rika föreningsliv som finns i kommunen.

Alla invånare i kommunen är välkomna att delta i de aktiviteter som erbjuds inom ramen för projektet, inte bara nyanlända.

Detta projekt är ett samarbete mellan Fabo, Kommunens bostadsbolag, Hyresgästföreningen, Röda Korset och ABF och handlar om integration med satsning på fritiden som finansieras av projektmedel från Länsstyrelsen och sträcker sig till 2019-08-15.

Vi som jobbar med detta är:

Aktivitetssamordnare: Reem Abdul-Sattar 054-17 22 37, reem.abdul-sattar@forshaga.se

Aktivitetssamordnare: Agneta Haglund-Ericsson 054-17 20 94, agneta.haglund-ericsson@forshaga.se

Projektägare: Annika Noleryd 054-17 21 07

DUA näringsliv - näringslivssamordnare med integrationsperspektiv

Funktionen ska tillsammans med näringslivsenheten i Forshaga kommun stötta kommunens näringsliv.

Skapa förutsättningar för ett attraktivt näringsliv, förbättra möjligheterna till utveckling för näringslivet, både för att befintliga företag ska kunna utvecklas och växa men också för att attrahera och etablera nya företag i kommunen.

Samverkansformer, arenor för dialog och erfarenhetsutbyte behöver både byggas och stärkas. Detta gäller både övergripande organisationsnivå som på individnivå.

Genom Dua och arbetet med integration och egenförsörjning är samverkan och utvecklade samverkansformer med lokala företag viktigt för att lyckas integrera målgruppen på den reguljära arbetsmarknaden.

DUA näringsliv är ett ettårigt projekt som sträcker sig till 2019-12-31 och finansieras av medel från Delegation en för unga och nyanlända.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-04-05 av