Till startsidan
Till startsidan

Missbruk

Beroendeproblematik med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel är vanliga problem som kan drabba vem som helst.
Att ha ett beroende är svårt för både den som missbrukar men även för anhöriga.

Känslor av skuld och skam gör det ibland svårt att söka hjälp.
Men att ta kontakt med oss på Beroendemottagningen Trappan kan vara ett första steg att göra en förändring i ditt liv.

Rådgivning

Du kan vända dig direkt till Beroendemottagningen Trappan för rådgivning.
Du kan göra det anonymt via telefon eller komma på ett bokat samtal.
Rådgivning vänder sig till dig som missbrukar eller du som finns i missbrukarens omgivning såsom anhörig eller vän.
Telefon: 054-17 22 79 eller 054-17 21 58

Behandling

Beroendemottagningen Trappan erbjuder individanpassade behandlingsinsatser utifrån dina behov. Trappan följer de nationella riktlinjerna kring behandling av missbruk och beroende.

För att få behandlingsinsats via Trappan måste du göra en ansökan hos Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO.
Du ansöker genom att ta kontakt med en socialsekreterare på Utredningsenheten Vuxen.
Telefon: 054-17 20 00

Telefontider:
Måndag, torsdag och fredag: 8.30 - 9.30
Tisdag och onsdag: 13.00 - 14.00

Trappan använder sig av bland annat följande behandlingsinsatser:

KBT baserad samtalsbehandling (Kognitiv beteendeterapi)
12-stegsbaserad samtalsbehandling
Återfallsprevention
MET
CRA

Anhörigstöd

Trappan erbjuder dig som är anhörig till missbrukare eller beroende stöd och hjälp.
Denna insats beviljas utan ansökan till socialtjänsten.
Du kan vända dig direkt till beroendemottagningen Trappan och stöd kan ges både individuellt eller i grupp.
Telefon: 054-17 22 79 eller 054-17 21 58

Boendestöd

Beroendemottagningen Trappan erbjuder boendestöd till dig som har eller haft ett missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.
En individuell bedömning görs utifrån dina behov av stöd och hjälp i vardagen och i ditt hem.
Du kan bland annat få hjälp med myndighetskontakter eller praktiska göromål.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av