Till starsidan
Till starsidan

Rehabilitering

Rehabilitering i hemmet är en hälso- och sjukvårdsuppgift och erbjuds till de personer som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta sig till sin vårdcentral med rimliga insatser.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hemrehabilitering i hemmet.

Hemrehabilitering innebär att du kan få insatser i form av bedömning, behandling, träning och förskrivning av hjälpmedel så att din vardag fungerar så bra som möjligt.

Regionens ansvar

Region Värmland har ansvar för akut och specifik behandling och rehabilitering/habilitering på sjukhus, mottagning/poliklinik och dagrehabilitering.

Det är Regionen som har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut, rehabassistent eller delegerad omvårdnadspersonal.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens insatser rör b.la. aktivitets– och funktionsproblem i vardagen. Arbetsterapeuten gör bedömningar och ger förslag på åtgärder som förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga och ökar självständigheten i det dagliga livet. Vid behov kan även hjälpmedel förskrivas, se vidare under hjälpmedel.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten

Fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer b.la. motorisk funktion och förmåga, till exempel muskelstyrka, balans, koordination eller förflyttning. Fysioterapeuten ger råd och/eller behandling samt utformar träningsprogram som utförs tillsammans med personal eller av dig som patient på egen hand. Vid behov kan även hjälpmedel förskrivas, se vidare information under hjälpmedel.

Rehabilitering som utförs i hemmet av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller rehabassistent kan b.la vara:
- Gångträning
-Förflyttningsträning
-Specifik träning och rehabilitering efter skada/sjukdom
-Rehabilitering i palliativt skede
-Träning av aktivitet i det dagliga livet

Biståndsbedömare och arbetsterapeuter kan nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-12