Till startsidan
Till startsidan

Brottsförebyggande arbete

Det går att förebygga brott och för att lyckas behövs engagemang, kunskap och samarbete.

Trygghetsrådet, ett tryggt och säkert län

Rådet består av representanter från kommunala verksamheter och räddningstjänsten och har som syfte bland annat att:

  • Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Öka den upplevda tryggheten i kommunen 

Avtal om samverkan med polisen

Kommunen har ett avtal om att samverka med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Forshaga har en hög trygghetsfaktor och det är angeläget att detta fortsätter.

Operativt arbete för trygghet

I juli 2023 trädde en ny lag i kraft som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Kommunen arbetar för att för att öka tryggeheten för de som bor, verkar och vistas i kommunen. Detta görs regelbundet och i samverkan med bland annat räddningstjänsten, polisen och Forshaga Bostäder.

Löpande under året arbetar vi med:

  • Veckovis fältarbete på helger i centrala Forshaga och Deje
  • Samverkan med väktare som arbetar både förebyggande och vid larm varje dag i kommunen
  • Samverkan med säkerhetskoordinatorer på Räddningstjänsten
  • Arbete efter modellen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, och Fritidsenheten)
  • Ett eget brottsförebyggande forum för näringslivet i kommunen
  • Samverkan med kommunpolis, polisens kontaktperson till vår kommun

Kommunens brottsförebyggande samordnare heter Linda Olson, 054-17 21 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av