Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Samlad information med anledning av coronavirus

2 augusti: idag lättas norska inreserestriktionerna för Värmland

Norska inreserestriktioner lättas för Värmland 2 augusti

Den norska regeringen meddelar att från och med 2 augusti övergår Värmlands covid19-status från rött till grönt. Det innebär bland annat att karantänkravet vid inresa till Norge hävs.

Mer information om lättade inreserestriktioner på Länsstyrelsens webbplats

Anpassning av smittskyddsåtgärder från 15 juli

Den 1 juli gjordes en rad anpassningar av restriktionerna och den 15 juli ytterligare lättnader för nivå 2. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa om samtliga anpassningar för verksamheter och privatpersoner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att de allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar till nivå 1.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Livet efter coronavaccination

Många värmlänningar har nu fått en eller två vaccinationsdoser mot covid -19, men den allmänna smittspridningen är fortfarande hög. Även om du är vaccinerad gäller Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer - men med vissa lättnader.

Tre veckor efter att du fått din första vaccinationsdos har du ett gott skydd mot att bli svårt sjuk eller dö, men du behöver fortfarande ta hänsyn till andra som ännu inte är vaccinerade.

Mer information om livet efter vaccinationen och lättnader för dig som är vaccinerad finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Skaffa e-legitimation när du fyllt 13 år för att kunna boka provtagning

Du som har fyllt 13 år måste själv logga in för att kunna använda e-tjänster på 1177.se, vårdnadshavare kan inte boka. E-tjänster kan du bland annat använda för att boka egenprovtagning för covid-19.

Du skaffar Bank-ID hos en bank. Du kan behöva besöka banken för att få e-legitimation och det kan du inte göra när du är sjuk. Bankerna har olika krav på din ålder men om du är under 18 år måste du ha tillstånd av vårdnadshavare. Läs mer på din banks webbplats vad som gäller för dig.

Skärpta nationella allmänna råd i Sverige

Från den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige.

Kommunala verksamheter, exempelvis bibliotek, idrottshallar och skolor påverkas av detta.

Läs mer om konsekvenser av regeringens restriktioner i kommunens verksamheter

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu på Krisinformation.se

Aktuellt läge i Värmland

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, provtagning, smittspårning, förberedelser inför vaccination och statistik.
Aktuellt läge på Region Värmlands webbplats

Förhindra ryktesspridning

Det sprids mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för allmänheten. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen. 

Egenprovtagningen är bara aktuell under pågående infektion. Du ska ha haft symptom i minst 24 timmar, men inte längre än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.

Du loggar in på och bokar egenprovtagning via e-tjänst på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. OBS, egenprovtagning går inte att boka via telefon.

Mer information om egenprovtagning på webbplatsen 1177

Barn och elever som bor med någon som har testats positivt för covid -19 ska stanna hemma från förskola och skola även om de inte har några symptom (läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats). De ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen. Om barnet är symptomfritt efter sju dagar kan det på dag 8 gå tillbaka till förskola och skola. Barnet behöver inte ta prov för covid-19 innan det går tillbaka.

Om barnet/eleven är hemma gör du en frånvaroanmälan som vanligt. Gäller det en elev i grundskolan tar du kontakt med lärare eller mentor för att se om det finns möjlighet att delta i undervisningen på distans eller på annat sätt.

Du är välkommen att kontakta skolsköterska, rektor eller skoladministratör om du har frågor som rör skolan och ditt barn.

Skolportalen - mer information till vårdnadshavare

I Forshaga kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla elever, studenter och personal med förkylningssymtom att stanna hemma.

Vi bedriver undervisning både på distans och på plats vid Forshaga Lärcenter. När undervisningen sker på plats är den anpassad utifrån rådande situation där vi håller avstånd, erbjuder handsprit och har så få personer i lokalerna som möjligt.

Vi arbetar för att skydda de äldre och personer i olika riskgrupper som finns inom vår verksamhet. Personal som har symptom, även lindriga, jobbar inte förrän de känner sig helt pigga igen, tidigast när man varit symptomfri i 48 timmar.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Besök på äldreboenden

Besöken sker utifrån tydliga besöksrestriktioner då vi vill undvika att få in smitta på våra boenden.

Vid ett eventuellt utbrott av covid-19 på boendet kan ytterligare restriktioner vidtas i samråd med smittskyddsläkare. Vi vädjar därför till dig som besökare att följa restriktionerna och visa hänsyn. Det ligger ett stort egenansvar hos dig när du besöker ett av våra boenden.

Restriktioner som gäller vid besök:

  • Ta kontakt med boendet innan besöket så vi kan förbereda för ditt besök på bästa sätt. Under vissa tider på dygnet kommer vi ha en besöksvärd på plats.
  • Besök på boendet förutsätter att du som besökare är frisk och symtomfri.
  • Vi ser helst att ni kommer max två personer samtidigt för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas.
  • Besöket kommer att äga rum i lägenheten i första hand och annars i anvisat besöksrum.
  • Du som besökare kommer att få tillgång till handsprit och visir vid besöket. Visiret rekommenderar vi att du bär under hela besöket.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra under hela besöket.


Välkommen till våra kultur- och fritidsverksamheter om du är frisk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsätter röra på oss men att vi gör det säkert. Stanna hemma om du känner du dig sjuk, även vid lindriga symtom. Vi har anpassat vissa evenemang och aktiviteter för att minska smittspridningen. Andra är uppskjutna eller inställda. Se respektive verksamhets sida för aktuell information och öppettider.

Forshaga kommun arbetar med en rad åtgärder för att stötta det lokala föreningslivet. Här hittar du aktuell information om pågående och planerade åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för föreningslivet.

Information till föreningar med anledning av coronaviruset

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Undvik kollektivtrafik om det är möjligt och välj gärna att gå, cykla eller åka bil.

Om du reser med kollektivtrafik, till exempel längre sträckor, är det bra att välja ett färdmedel där det går att boka plats som tåg. Res inte om du har symtom.

Mer information om kollektivtrafiken på Värmlandstrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Läget förändras ständigt. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:
1177 Vårdguiden
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Är du orolig och har frågor om covid-19?

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset.  På krisinformation.se hittar du telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Viktiga telefonnummer på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter om du eller en närstående behöver hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika behpv och målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre.

Psykisk hälsa i kristid, SKR:s webbplats Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av