Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Samlad information med anledning av coronavirus

Forshaga kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

 • Skydda dig med vaccination
 • Stanna hemma om du får symtom
 • Du som ovaccinerad behöver hålla avstånd till andra, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19

Från 22 november

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska testa sig. Det gäller från den 22 november även vaccinerade.

Om någon i hushållet får covid-19

Alla som bor tillsammans med en person med bekräftad covid-19 ska stanna hemma i 7 dagar räknat från den dag den sjuka personen provtog sig. Efter 5 dagar ska hushållskontakter provtas oavsett om man har symtom eller ej. Om hushållskontakten får symtom under de 7 dagar av hemisolering ska hushållskontakten fortsätta att stanna hemma och provtas så snart som möjligt efter uppvisande av symptom, oavsett om provtagning utförts dag 5 som symtomfri.

Från 1 december

För allmänna sammankomster som anordnas för fler än 100 personer inomhus kan arrangörer välja att antingen förhålla sig till restriktioner eller att använda sig av covid-bevis. Det kan till exempel röra sig om luciafiranden, julmarknader, julkonserter, julshower, gudstjänster, sportevenemang samt serveringsställen med underhållning.

Anordnaren behöver göra ett aktivt val och det är viktigt att tänka på vilken av de tre möjliga alternativen som passar den egna verksamheten och evenemangen för att de ska kunna ordnas på ett smittsäkert sätt. De tre alternativa smittskyddsåtgärderna är att:

 • begränsa sammankomsten/tillställningen till 100 personer
 • hålla smittsäkra avstånd
 • ställa krav på covidbevis

Anordnaren ansvarar för att något av dessa alternativ tillämpas och uppfylls.

Hur beställer jag ett covidbevis?

Covidbevis kan beställas för den som är vaccinerad med minst 2 doser på e-hälsomyndighetens webbplat. För att beställa krävs att du har en e-legitimation, annars går det också att ansöka via blankett på e-hälsomyndighetens webbplats.

Aktuellt läge i Värmland

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, provtagning, smittspårning, förberedelser inför vaccination och statistik.

Förhindra ryktesspridning

Det sprids mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.


 

Vaccination mot covid-19 för barn 12–15 år

Region Värmland har skickat ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 till vårdnadshavare till alla barn som är födda 2006–2009 och är folkbokförda i Värmland. Vaccinationen startade veckan efter höstlovet, Region Värmland ansvarar för vaccinationen och skolan står för värdskapet.

Tredje vaccindos för alla som är 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre, samt personal på särskilt boende och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

Det är Region Värmland som beslutar när de olika grupperna ska erbjudas vaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

     

Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom och inte är vaccinerad mot covid-19 med två doser. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass. En del som är vaccinerade ska också lämna prov. Det gäller bland annat vissa äldre personer samt personer som jobbar inom hälso-och sjukvården.

När ska elever testas och stanna hemma?

Från 1 november gäller nya rekommendationer kring testning och när barn och elever ska stanna hemma.

Alla, oavsett ålder och om de är vaccinerade eller inte bör stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på luftvägsinfektion. Hur snabbt barn och elever kan komma tillbaka till förskolan eller skolan beror på barnets ålder, om det är vaccinerat eller ovaccinerat, om det har tagit prov och om provet är postivit eller negativt och om de haft covid- 19 det senaste halvåret.

När behöver jag lämna prov för covid-19

Fullvaccinerade barn, unga och de som nyligen haft covid-19, behöver oftast inte lämna prov vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Barn i förskoleåldern behöver inte heller testas.

Testning rekommenderas forfarande vid symtom för alla ovaccinerade från förskoleklass och uppåt som inte nyligen haft covid-19.

I Forshaga kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla elever, studenter och personal med förkylningssymtom att stanna hemma.

Vi bedriver undervisning både på distans och på plats vid Forshaga Lärcenter. När undervisningen sker på plats är den anpassad utifrån rådande situation där vi håller avstånd, erbjuder handsprit och har så få personer i lokalerna som möjligt.

Vi arbetar för att skydda de äldre och personer i olika riskgrupper som finns inom vår verksamhet. Personal som har symptom, även lindriga, jobbar inte förrän de känner sig helt pigga igen, tidigast när man varit symptomfri i 48 timmar.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Besök på äldreboenden

Besöken sker utifrån tydliga besöksrestriktioner då vi vill undvika att få in smitta på våra boenden.

Vid ett eventuellt utbrott av covid-19 på boendet kan ytterligare restriktioner vidtas i samråd med smittskyddsläkare. Vi vädjar därför till dig som besökare att följa restriktionerna och visa hänsyn. Det ligger ett stort egenansvar hos dig när du besöker ett av våra boenden.

Restriktioner som gäller vid besök:

 • Besök på boendet förutsätter att du som besökare är frisk och symtomfri.
 • Vi ser helst att ni kommer max två personer samtidigt för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas.
 • Besöket kommer att äga rum i lägenheten i första hand och annars i anvisat besöksrum.
 • Du som besökare kommer att få tillgång till handsprit och munskydd vid besöket. Munskyddet rekommenderar vi att du bär under hela besöket.
 • Tänk på att hålla avstånd till andra under hela besöket.


Välkommen till våra kultur- och fritidsverksamheter om du är frisk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsätter röra på oss men att vi gör det säkert. Stanna hemma om du känner du dig sjuk, även vid lindriga symtom. Vi har anpassat vissa evenemang och aktiviteter för att minska smittspridningen. Andra är uppskjutna eller inställda. Se respektive verksamhets sida för aktuell information och öppettider.

Forshaga kommun arbetar med en rad åtgärder för att stötta det lokala föreningslivet. Här hittar du aktuell information om pågående och planerade åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för föreningslivet.

Information till föreningar med anledning av coronaviruset

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Läget förändras ständigt. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:
1177 Vårdguiden
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Är du orolig och har frågor om covid-19?

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset.  På krisinformation.se hittar du telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Viktiga telefonnummer på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter om du eller en närstående behöver hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika behpv och målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre.

Psykisk hälsa i kristid, SKR:s webbplats Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av