Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud från 7 juni
Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.
Läs mer om Bevattningsförbud från 7 juni

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Vaccinering är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan.

Vaccinationer i Värmland och Forshaga kommun

I mitten av januari inleddes vaccinationsfas 1 i Forshaga kommun, som nu är färdigvaccinerad.

I slutet av februari inleddes vaccination i fas 2. Samtliga som ingår i vaccinationsfas 2 kan boka tid för vaccination via 1177.

I mitten av april startade vaccinationsfas 3, och nu kan samtliga som ingår i fas tre kan boka tid för vaccinering via 1177.

I maj startade vaccinationsfas 4 (sista fasen) och från 11 juni kan du som är 40 år eller äldre boka tid för vaccination via 1177.

Det sker genom Region Värmland på utsedda vaccinationsmottagningar i regionen.

Mer information om när och hur du kan vaccinera dig i Värmland på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Vaccinationen mot covid-19 har delats in i fyra faser (uppdaterad 4 februari 2021):

Fas 1

I en första fas, vaccineras (klar):

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst

Fas 2

I den andra fasen (pågår), vaccineras:

  • Övriga personer som är 65 år och äldre
  • Personer som har vissa medicinska tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare

Fas 3

Tredje fasen (pågår), vaccineras

  • Personer i åldern 60–64 år
  • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom
  • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom

Fas 4

Fjärde fasen startade 3 maj:

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer 18 - 59 år som inte tillhör en riskgrupp. Delas in i åldersgrupper.

Vaccination mot covid-19 i Värmland

Det kommer mer information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Information om vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Information om vaccin mot covid-19, Läkemedelsverket

Nationell plan för vaccinering mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Vaccin Covid-19

Sidan uppdaterad:

2021-06-14