Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-03-04
Läcksökning från luften med drönare
Torsdag 4 mars till lördag 6 mars kommer Forshaga energi utföra fjärrvärmetermografering med drönare över centrala Forshaga med omnejd. Om du bor i närheten och ser en drönare mitt i natten, så är det Forshaga energis entreprenörer som jobbar för att säkra trygga värmeleveranser.
Läs mer om Läcksökning från luften med drönare

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Vaccinering är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan.

Vaccinationer i Forshaga kommun

Vecka 3 inleddes vaccination för boende i äldreomsorg och personal inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård i Forshaga kommun. De har nu också fått sin andra dos. Vecka 7 inleddes vaccination dos 1 för personer med hemtjänst och/eller trygghetslarm.

Vecka 8 förväntas de första värmlänningarna i fas 2, personer över 85 år att vaccineras. Det sker genom Region Värmland på utsedda vaccinationsmottagningar i regionen.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Vaccinationen mot covid-19 har delats in i fyra faser (uppdaterad 4 februari 2021):

Fas 1

I en första fas, vaccineras:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång vecka 8, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 65 år och äldre
  • Personer som har vissa medicinska tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare

Fas 3

  • Personer i åldern 60–64 år
  • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom
  • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer 18 - 59 år som inte tillhör en riskgrupp.

Vaccination mot covid-19 i Värmland

Det kommer mer information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Information om vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Information om vaccin mot covid-19, Läkemedelsverket

Nationell plan för vaccinering mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Vaccin Covid-19

Sidan uppdaterad:

2021-02-18