Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Information med anledning av coronavirus

Uppdaterad 23 november: regeringsbeslut om max åtta personer vid sammankomster och offentliga tillställningar och tillfälligt förbud mot försäljning av alkohol efter klockan 22

Skärpta allmänna råd i Värmland

För att bromsa smittspridningen gäller nu skärpta allmänna råd i Värmland. De skärpta allmänna råden gäller till och med 10 december och kan komma att förlängas.

Information om de skärpta allmänna råden

Information om konsekvenser av de skärpta allmänna råden i Forshaga kommuns verksamheter

Håll i och håll ut

Coronaviruset har pågått under en längre tid nu men än är det inte över. Det är därför viktigt att vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer.

Ditt och mitt personliga ansvar

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd står att var och en i Sverige har ett ansvar all förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör du:

 • hålla dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • hålla avstånd till varandra inom- och utomhus
 • hålla händerna rena, tvätta ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • hålla dig hemma om du är sjuk
 • om det är möjligt, undvika att resa med kollektivtrafik. Använd gärna alternativa färdsätt som att gå eller cykla
 • avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop

Mer information om hur du skyddar dig och andra från smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är 70 år och äldre omfattas av samma råd som gäller för alla

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra.

Mer om Folkhälsomyndighetens information till dig som är 70 år och äldre

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Undvik sociala kontakter. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. På så sätt undviker du att smitta andra människor.

Förhindra ryktesspridning

Det sprids mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte.

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Tänk på det här när du bedömer information, MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för allmänheten. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen. 

Egenprovtagningen är bara aktuell under pågående infektion. Du ska ha haft symptom i minst 24 timmar, men inte längre än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.

Folkbokförd i Värmland

Du som är folkbokförd i Värmland loggar in på och bokar egenprovtagning via e-tjänst på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OBS, egenprovtagning går inte att boka via telefon.

Folkbokförd i en annan region än Värmland

Du som inte är folkbokförd här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning. Du ska i så fall kontakta Region Värmland på e-post för att boka: egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.
OBS, egenprovtagning går inte att boka via telefon.

Mer information om egenprovtagning på webbplatsen 1177

I Forshaga kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla barn, elever och lärare med förkylningssymtom att stanna hemma. Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever. Friska barn behöver inte stanna hemma även om någon i familjen är förkyld.

Du är välkommen att kontakta skolsköterska, rektor eller skoladministratör om du har frågor som rör skolan och ditt barn.

Skolportalen - mer information till vårdnadshavare

I Forshaga kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla elever, studenter och personal med förkylningssymtom att stanna hemma.

Vi bedriver undervisning både på distans och på plats vid Forshaga Lärcenter. När undervisningen sker på plats är den anpassad utifrån rådande situation där vi håller avstånd, erbjuder handsprit och har så få personer i lokalerna som möjligt.

Vi behöver alla hjälpas åt så att nödvändiga resor och transporter kan genomföras. Försök att undvika att resa tider när många reser. Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel. Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.

Mer information om kollektivtrafiken på Värmlandstrafiks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi arbetar för att skydda de äldre och personer i olika riskgrupper som finns inom vår verksamhet. Personal som har symptom, även lindriga, jobbar inte förrän de känner sig helt pigga igen, tidigast när man varit symptomfri i 48 timmar.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Besök på äldreboenden

Besöken sker utifrån tydliga besöksrestriktioner då vi vill undvika att få in smitta på våra boenden.

Vid ett eventuellt utbrott av covid-19 på boendet kan ytterligare restriktioner vidtas i samråd med smittskyddsläkare. Vi vädjar därför till dig som besökare att följa restriktionerna och visa hänsyn. Det ligger ett stort egenansvar hos dig när du besöker ett av våra boenden.

Restriktioner som gäller vid besök:

 • Ta kontakt med boendet innan besöket så vi kan förbereda för ditt besök på bästa sätt. Under vissa tider på dygnet kommer vi ha en besöksvärd på plats.
 • Besök på boendet förutsätter att du som besökare är frisk och symtomfri.
 • Vi ser helst att ni kommer max två personer samtidigt för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas.
 • Besöket kommer att äga rum i lägenheten i första hand och annars i anvisat besöksrum.
 • Du som besökare kommer att få tillgång till handsprit och visir vid besöket. Visiret rekommenderar vi att du bär under hela besöket.
 • Tänk på att hålla avstånd till andra under hela besöket.


Välkommen till våra kultur- och fritidsverksamheter om du är frisk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsätter röra på oss men att vi gör det säkert. Stanna hemma om du känner du dig sjuk, även vid lindriga symtom. Vi har anpassat vissa evenemang och aktiviteter för att minska smittspridningen. Andra är uppskjutna eller inställda. Se respektive verksamhets sida för aktuell information och öppettider.

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Beslutet gäller också barer och restauranger.

Undantag görs för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, där antalet deltagare är begränsat till 20.

Förbudet gäller från och med den 24 november och fyra veckor framåt. Om situationen inte förbättrats under denna period, kan restriktionerna behöva förlängas. Syftet med förbudet är att minska smittspridningen av covid-19 som under hösten kraftigt ökat i Sverige.

Mer information om beslutet på Regeringens webbplats

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala föreningslivet. Här hittar du aktuell information om pågående och planerade åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för föreningslivet.

Information till föreningar med anledning av coronaviruset

Tillfälligt förbud mot försäljning av alkohol efter klockan 22

Från den 20 november är det förbjudet att sälja alkohol efter klockan 22. Detta innebär att serveringsstället ska stänga klockan 22.00, och att lokalen ska vara utrymd senast klockan 22.30.

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Läget förändras ständigt. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:
1177 Vårdguiden
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Är du orolig och har frågor om covid-19?

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset.  På krisinformation.se hittar du telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Viktiga telefonnummer på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter om du eller en närstående behöver hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika behpv och målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre.

Psykisk hälsa i kristid, SKR:s webbplats Uppdrag Psykisk Hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-11-23 av