Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Information med anledning av coronavirus, covid-19

Uppdaterad 30 juli
Forshaga kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer.

Håll i och håll ut

Coronaviruset har pågått under en längre tid nu men än är det inte över. Det är därför viktigt att vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer.

Ditt och mitt personliga ansvar

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd står att var och en i Sverige har ett ansvar all förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla:

 1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum
 3. om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt
 4. undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats
 5. hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel
 6. avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 7. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Undvik sociala kontakter. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar.På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. Undvik att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer. Det gäller även om du eller ett barn bara har lindriga symtom.Om du känner dig frisk behöver du inte stanna hemma, även om du bor med någon som är förkyld.

Förhindra ryktesspridning

Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte.

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Tänk på det här när du bedömer information, MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 7 juli erbjuder Region Värmland egenprovtagning för allmänheten. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen. 

Egenprovtagningen är bara aktuell under pågående infektion. Du ska ha haft symptom i minst 24 timmar, men inte längre än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.

Folkbokförd i Värmland

Du som är folkbokförd i Värmland loggar in på och bokar egenprovtagning via e-tjänst på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OBS, egenprovtagning går inte att boka via telefon.

Folkbokförd i en annan region än Värmland

Du som inte är folkbokförd här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning. Du ska i så fall kontakta Region Värmland på e-post för att boka: egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.
OBS, egenprovtagning går inte att boka via telefon.

Mer information om egenprovtagning på webbplatsen 1177

Just nu rekommenderas du som är över 70 år att försöka undvika platser med många människor, för att vara extra försiktig. Det kan exempelvis vara kollektivtrafiken, affärer eller apotek. Har du någon i din närhet som kan hjälpa dig med ärenden, så fråga dem.
Folkhälsomyndighetens information till äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under "Ditt och mitt personliga ansvar ovan"

 1. begränsa sina sociala kontakter
 2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel
 3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas

Behöver du hjälp att handla?

Röda korset Forshaga erbjuder sig att leverera matkassar till dig som bor i kommunen och har svårt att ta dig hemifrån eller ska undvika platser med många människor. Månndagar, onsdagar och fredagar. Ring 076-61 45 478.

Vill du veta vilka lokala handlare som erbjuder hembesök, utkörning av varor, take away-mat  och andra kreativa lösningar? Vi har listat dem på sidan Handla lokalt, kreativa lösningar som underlättar för dig som kund.

En konstaterad allmän smittspridning av covid-19 finns i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun, inklusive Forshaga kommun, och även smittade personer inom våra kommunala verksamheter.

Vi kommer att bekräfta om smitta finns eller inte i våra verksamheter. Vi kommer inte gå ut med specifik information till allmänheten rörande smitta hos enskilda individer inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Kommunen vill värna om patientsekretessen och den personliga integriteten. Sjukvården i Sverige informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Detta med anledning av patientsekretessen, som vården följer strikt.

Den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer att ta del av information om smitta för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Övrig personal kommer inte ta del av information om smittade individer. Anhöriga till brukare hålls informerade om närståendes hälsa på sedvanligt sätt. Alla medarbetare i Forshaga kommun har yttrandefrihet och meddelarfrihet, samtidigt som medarbetare måste ta hänsyn till tystnadsplikten och sekretessen inom svensk lagstiftning.

Aktuellt läge Covid-19, bekräftade fall för Värmland och kommuner, Region Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Forshaga kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla barn, elever och lärare med förkylningssymtom att stanna hemma. Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever. Friska barn behöver inte stanna hemma även om någon i familjen är förkyld.

Du är välkommen att kontakta skolsköterska, rektor eller skoladministratör om du har frågor som rör skolan och ditt barn.

Skolportalen - mer information till vårdnadshavare

Förberedelser för eventuell stängning av skolor eller annan pedagogisk verksamhet

Vi förbereder oss på att skolor eller annan pedagogisk verksamhet för barn kan tvingas stänga på grund av corona-pandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet ska känna dig trygg med att ditt barn kommer att få plats på förskola och fritidshem. Vi kommer också erbjuda förskola eller fritidshem till barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl.

Läs mer om vem som kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger

Vi bedriver sedan den 18 mars undervisning på distans för Forshaga yrkeshögskola, vuxenutbildningen samt SFI, Svenska för invandrare. Forshaga kommun har ingen kommunal gymnasieskola. Rekommendation kom från regeringen 17 mars. Undervisningen kommer att vara igång som vanligt med skillnaden att den är fjärrförlagd. Vi är bra rustade för fjärrundervisning och tekniken används redan.

Vi arbetar för att skydda de äldre och personer i olika riskgrupper som finns inom vår verksamhet. Personal som har symptom, även lindriga, jobbar inte förrän de känner sig helt pigga igen, tidigast när man varit symptomfri i 48 timmar.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Besöksförbud på våra äldreboenden

För att skydda våra äldre har regeringen infört besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige. Beslutet gäller från 1 april och är förlängt från den 30 juni till 31 augusti 2020. Läs beslutet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det betyder att vi inte tar emot några besökare på Lintjärn eller Ullerudsgården. Från 8 juni tillåts bokade besök utomhus, bokning sker direkt med avdelningen.

Från den 28 juli kan undantag göras vid särskilda omständigheter. Det är den verksamhetsansvariga som kan bevilja ett besök om besökaren uppfyller vissa villkor, bland annat ska man kunna visa upp provsvar på att man har antikroppar mot covid-19. För mer information ta kontakt med den verksamhetsansvarige.

Vi förstår att det är jobbigt att inte få träffa sina nära och kära. Håll gärna kontakten via till exempel telefon och videosamtal. Personalen hjälper till om det behövs. Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef för boendet. Du når dem genom kommunens växel på nummer 054-17 20 00.

Välkommen till våra kultur- och fritidsverksamheter om du är frisk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsätter röra på oss men att vi gör det säkert. Stanna hemma om du känner du dig sjuk, även vid lindriga symtom. Vi har anpassat vissa evenemang och aktiviteter för att minska smittspridningen. Andra är uppskjutna eller inställda. Se respektive verksamhets sida för aktuell information och öppettider.

Tillhör du en riskgrupp eller är över 70 rekommenderas du att undvika sociala sammanhang. Du är varmt välkommen till våra verksamheter när läget har förbättrats.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala föreningslivet. Här hittar du aktuell information om pågående och planerade åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för föreningslivet.

Information till föreningar med anledning av coronaviruset

Idrottsföreningar

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 2. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Cheklista! Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Här hittar du råd och rekommendationer som ni kan använda i er verksamhet. Många av er har redan gjort alla nödvändiga anpassningar. Då kan ni använda checklistan för att bocka av och kontrollera att ni inte har missat något.

Checklista, råd, tips, goda exempel samt material fritt att använda på MSB´s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Identifiera samhällsviktig verksamhet

Alla arbetsgivare inom Forshaga kommuns geografiska område behöver identifiera om man bedriver samhällsviktig verksamhet och hur många medarbetare som berörs.

Läs mer om hur du indentifierar och dokumenterar samhällsviktig verksamhet

Du som jobbar i samhällsviktig verksamhet och som misstänks ha covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset.

Läs mer om egenprovtagning för samhällsviktig verksamhet på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kreativa lösningar

Vi har sammanställt en lista över lokala handlare som erbjuder hembesök, utkörning av varor, take away-mat och andra kreativa lösningar. Har du som företagare gjort någon anpassning som du vill att vi lägger upp denna sida, kontakta närinsglivskontoret på e-post: naringslivskontoret@forshaga.se

Handla lokalt, kreativa lösningar som underlättar för dig som kund

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.
Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Från och med den 13 juni kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare. Det är fortsatt förbud mot trängsel på barer och kaféer. Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt.

Folkhälsomyndigheten, detta gäller i sommarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndigheten, information till resenärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resor utanför Sverige

För resor utanför Sverige, läs Utrikesdepartementets avrådan från resor. Den 18 juni öppnade UD upp för resor till ett antal länder.
Utrikesdepartementets (UD) reseinformation, regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 deltagare. Det kan exempelvis handla om demonstrationer, teaterföreställningar eller konserter. Evenemanget ska som regel vara anordnat för allmänheten, eller allmänheten ska ha tillträde dit.

Sammankomster som inte berörs

Skolor, arbetsplatser och träningsaktiviteter berörs inte. Inte heller privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Läs mer om vad som är en allmän sammankomst och offentlig tillställning på Polisens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:
1177 Vårdguiden
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Är du orolig och har frågor om covid-19?

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset.  På krisinformation.se hittar du telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Viktiga telefonnummer på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till dig som vårdnadshavare

Behöver du som förälder stöd för hur du kan bemöta ditt barns oro och frågor är du välkommen att kontakta Forshaga kommuns skolpsykolog Mikael Widoff. Telefon: 054-17 20 79 vardagar klockan 11-12.

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter om du eller en närstående behöver hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika behpv och målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-07-30 av