Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Information med anledning av coronavirus

Uppdaterad 8 januari: Vårterminen startar 12/1 med närstudier på plats i skolan
4 januari: Vaccination mot covid-19
18 december: Konsekvenser av skärpta allmänna råd för kommunens verksamheter

Regeringen inför nya restriktioner

Regeringen meddelande ett flertal nya restriktioner på presskonferens fredag 18 december. Kommunala verksamheter, exempelvis bibliotek, idrottshallar och skolor påverkas av detta. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari, men vissa gäller redan nu.

Kommunens bibliotek stängs från och med 21 december. Läs mer om konsekvenser av de nya restriktionerna och nationella skärpta råd i kommunens verksamheter

Läs mer om de nya restriktionerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Se presskonferens om de nya restriktionerna på regeringens webbplats

Skärpta nationella allmänna råd och föreskrifter inför jul och nyår

Från och med 14 december ersätts de regionala råden av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Över storhelgerna bör du begränsa ditt umgänge till en mindre krets, res bara om du kan göra det säkert och skydda de som är i riskgrupp.

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19. Du är skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra.

Rekommendationer under kommande helgen och högtider, Folkhälsomyndighetens webbplats

Lättläst information om nya hårdare regler på Krisinformation.se

Konsekvenser av de skärpta nationella allmänna råden i Forshaga kommuns verksamheter

Aktuellt läge i Värmland

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, provtagning, smittspårning, förberedelser inför vaccination och statistik.
Aktuellt läge på Region Värmlands webbplats

Förhindra ryktesspridning

Det sprids mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Region Värmland har planerat för och påbörjat en effektiv och smittsäker vaccinering. I slutet av december 2020 vaccinerades de första personerna i Sverige och Värmland.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först.

Läs mer om vaccination mot covid-19 och prioriteringar här

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för allmänheten. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen. 

Egenprovtagningen är bara aktuell under pågående infektion. Du ska ha haft symptom i minst 24 timmar, men inte längre än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.

Folkbokförd i Värmland

Du som är folkbokförd i Värmland loggar in på och bokar egenprovtagning via e-tjänst på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OBS, egenprovtagning går inte att boka via telefon.

Folkbokförd i en annan region än Värmland

Du som inte är folkbokförd här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning. Du ska i så fall kontakta Region Värmland på e-post för att boka: egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.
OBS, egenprovtagning går inte att boka via telefon.

Mer information om egenprovtagning på webbplatsen 1177

Tisdag 12 januari startar vårterminen 2021 för grundskolan i Forshaga kommun, med närstudier på plats i skolan för samtliga elever. För högstadiet kan anpassningar av vissa lektioner ske.

Barn och elever som bor med någon som har testats positivt för covid -19 ska stanna hemma från förskola och skola även om de inte har några symptom (läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats). De ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen. Om barnet är symptomfritt efter sju dagar kan det på dag 8 gå tillbaka till förskola och skola. Barnet behöver inte ta prov för covid-19 innan det går tillbaka.

Om barnet/eleven är hemma gör du en frånvaroanmälan som vanligt. Gäller det en elev i grundskolan tar du kontakt med lärare eller mentor för att se om det finns möjlighet att delta i undervisningen på distans eller på annat sätt.

Du är välkommen att kontakta skolsköterska, rektor eller skoladministratör om du har frågor som rör skolan och ditt barn.

Skolportalen - mer information till vårdnadshavare

I Forshaga kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla elever, studenter och personal med förkylningssymtom att stanna hemma.

Vi bedriver undervisning både på distans och på plats vid Forshaga Lärcenter. När undervisningen sker på plats är den anpassad utifrån rådande situation där vi håller avstånd, erbjuder handsprit och har så få personer i lokalerna som möjligt.

Vi behöver alla hjälpas åt så att nödvändiga resor och transporter kan genomföras. Försök att undvika att resa tider när många reser. Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel. Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.

Mer information om kollektivtrafiken på Värmlandstrafiks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi arbetar för att skydda de äldre och personer i olika riskgrupper som finns inom vår verksamhet. Personal som har symptom, även lindriga, jobbar inte förrän de känner sig helt pigga igen, tidigast när man varit symptomfri i 48 timmar.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Besök på äldreboenden

Besöken sker utifrån tydliga besöksrestriktioner då vi vill undvika att få in smitta på våra boenden.

Vid ett eventuellt utbrott av covid-19 på boendet kan ytterligare restriktioner vidtas i samråd med smittskyddsläkare. Vi vädjar därför till dig som besökare att följa restriktionerna och visa hänsyn. Det ligger ett stort egenansvar hos dig när du besöker ett av våra boenden.

Restriktioner som gäller vid besök:

  • Ta kontakt med boendet innan besöket så vi kan förbereda för ditt besök på bästa sätt. Under vissa tider på dygnet kommer vi ha en besöksvärd på plats.
  • Besök på boendet förutsätter att du som besökare är frisk och symtomfri.
  • Vi ser helst att ni kommer max två personer samtidigt för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas.
  • Besöket kommer att äga rum i lägenheten i första hand och annars i anvisat besöksrum.
  • Du som besökare kommer att få tillgång till handsprit och visir vid besöket. Visiret rekommenderar vi att du bär under hela besöket.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra under hela besöket.


Välkommen till våra kultur- och fritidsverksamheter om du är frisk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsätter röra på oss men att vi gör det säkert. Stanna hemma om du känner du dig sjuk, även vid lindriga symtom. Vi har anpassat vissa evenemang och aktiviteter för att minska smittspridningen. Andra är uppskjutna eller inställda. Se respektive verksamhets sida för aktuell information och öppettider.

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Beslutet gäller också barer och restauranger.

Undantag görs för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, där antalet deltagare är begränsat till 20.

Förbudet gäller från och med den 24 november och fyra veckor framåt. Om situationen inte förbättrats under denna period, kan restriktionerna behöva förlängas. Syftet med förbudet är att minska smittspridningen av covid-19 som under hösten kraftigt ökat i Sverige.

Mer information om beslutet på Regeringens webbplats

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala föreningslivet. Här hittar du aktuell information om pågående och planerade åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för föreningslivet.

Information till föreningar med anledning av coronaviruset

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Läget förändras ständigt. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:
1177 Vårdguiden
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Är du orolig och har frågor om covid-19?

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset.  På krisinformation.se hittar du telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Viktiga telefonnummer på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter om du eller en närstående behöver hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika behpv och målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre.

Psykisk hälsa i kristid, SKR:s webbplats Uppdrag Psykisk Hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av