Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Förberedelser för eventuell stängning av skolor eller annan pedagogisk verksamhet

Vi förbereder oss på att skolor eller annan pedagogisk verksamhet för barn kan tvingas stänga på grund av corona-pandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet ska känna dig trygg med att ditt barn kommer att få plats på förskola och fritidshem.

Rätt till barnomsorg

  • Vid en stängning enligt förordningen 2020:115 kommer omsorg att erbjudas till:
    - barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
    - barn i behov av särskilt stöd.
  • Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag (enligt MSBFS 2020:3) och i så fall informera dig om det.
  • Har du ett samhällsviktigt uppdrag kommer du att erbjudas barnomsorg vid en eventuell stängning. Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, F-6 samt äldre barn i grundskola som har behov av särskilt stöd.
  • Du har rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.
  • Forshaga kommun kommer att informera om hur du går tillväga för att anmäla behov av barnomsorg först om regeringen fattar ett beslut om stängning. Du som vårdnadshavare kan inte anmäla behov eller lämna intyg i förväg.
  • Om Forshaga kommun begär det ska du kunna styrka ditt behov av omsorg med ett intyg från din arbetsgivare. Du behöver bara be arbetsgivaren om ett sådant intyg om vi begär det.

Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger? MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Who may be offered childcare if schools, nursery schools, after-school centres, or other educational activities close?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-04-16 av

Sidan uppdaterad:

2020-04-16