Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Vaccinering är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan.

Vaccinationer i Forshaga kommun

Vecka 3 inleddes vaccination för boende i äldreomsorg och personal inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård i Forshaga kommun.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Vaccinationen mot covid-19 har delats in i fyra faser.

Fas 1

I en första fas, den som just har inletts, vaccineras:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp eller prioritet

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Läs mer om prioriteringar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccination mot covid-19 i Värmland

Det kommer mer information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Information om vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Information om vaccination mot covid-19, Krisinformation.se

Information om vaccin mot covid-19, Läkemedelsverket

Nationell plan för vaccinering mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Vaccin Covid-19

Sidan uppdaterad:

2021-01-20