Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Samlad information med anledning av coronavirus

Forshaga kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

  • Skydda dig med vaccination. Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. 
  • Stanna hemma om du får symtom
  • Håll avstånd till andra. Undvik offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Rekommendationer för att begränsa spridning av covid-19 som gäller just nu

Sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin på Krisinformation.se

Information om de senaste åtgärderna och rekommendationer som gäller från 12 januari på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hur beställer jag ett covidbevis?

Covidbevis kan beställas för den som är vaccinerad med minst 2 doser på e-hälsomyndighetens webbplats. För att beställa krävs att du har en e-legitimation, annars går det också att ansöka via blankett på e-hälsomyndighetens webbplats.

Aktuellt läge i Värmland

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, provtagning, smittspårning, förberedelser inför vaccination och statistik.

Förhindra ryktesspridning

Det sprids mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Du ska lämna PCR-prov för covid-19 om du har symtom, även om du är vaccinerad. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass.

När ska elever testas och stanna hemma?

Alla, oavsett ålder och om de är vaccinerade eller inte bör stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på luftvägsinfektion. Hur snabbt barn och elever kan komma tillbaka till förskolan eller skolan beror på barnets ålder, om det är vaccinerat eller ovaccinerat, om det har tagit prov och om provet är postivit eller negativt och om de haft covid- 19 det senaste halvåret.

När behöver jag lämna prov för covid-19

Du ska lämna PCR-prov för covid-19 om du har symtom, även om du är vaccinerad. Det gäller barn från förskoleklass och äldre.

I Forshaga kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla elever, studenter och personal med förkylningssymtom att stanna hemma.

Vi bedriver undervisning främst på distans och i viss mån på plats vid Forshaga Lärcenter till den 31 januari 2022, men kan komma att förlängas. När undervisningen sker på plats är den anpassad utifrån rådande situation där vi håller avstånd, erbjuder handsprit och har så få personer i lokalerna som möjligt.

Vi arbetar för att skydda de äldre och personer i olika riskgrupper som finns inom vår verksamhet. Personal som har symptom, även lindriga, jobbar inte förrän de känner sig helt pigga igen, tidigast när man varit symptomfri i 48 timmar.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Besök på äldreboenden

Besöken sker utifrån tydliga besöksrestriktioner då vi vill undvika att få in smitta på våra boenden.

Restriktioner som gäller vid besök:

  • Besök på boendet förutsätter att du som besökare är frisk och symtomfri.
  • Vi ser helst att ni kommer max två personer samtidigt för att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd ska kunna följas.
  • Besöket kommer att äga rum i lägenheten i första hand och annars i anvisat besöksrum.
  • Du som besökare kommer att få tillgång till handsprit och munskydd vid besöket. Munskyddet rekommenderar vi att du bär under hela besöket.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra under hela besöket.


Välkommen till våra kultur- och fritidsverksamheter om du är frisk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsätter röra på oss men att vi gör det säkert. Stanna hemma om du känner du dig sjuk, även vid lindriga symtom. Vi har anpassat vissa evenemang och aktiviteter för att minska smittspridningen. Andra är uppskjutna eller inställda. Se respektive verksamhets sida för aktuell information och öppettider.

Forshaga kommun arbetar med en rad åtgärder för att stötta det lokala föreningslivet. Här hittar du aktuell information om pågående och planerade åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för föreningslivet.

Information till föreningar med anledning av coronaviruset

Forshaga kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Läget förändras ständigt. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:
1177 Vårdguiden
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter om du eller en närstående behöver hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika behpv och målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre.

Psykisk hälsa i kristid, SKR:s webbplats Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av