Till startsidan
Till startsidan

Kemikalieolyckor

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I Forshaga finns ingen verksamhet som omfattas av Sevesodirektivet.

Bakgrund till Sevesodirektivet

Inom den kemiska industrin har det inträffat allvarliga olyckor över hela världen. I Europa var det framför allt allvarliga olyckshändelser under 1970-talet som hade till följd att det antogs regler som syftade till att förebygga och begränsa sådana olyckor. En av dessa olyckor inträffade i Seveso i Italien 1976. Där var det utsläpp av dioxin som fick mycket allvarliga följder. Dioxin, som är giftigt och cancerframkallande spred sig då omedelbart över en yta på ungefär 25 kvadratkilometer. Ingen människa dog som en direkt följd av olyckan, men mer än 600 människor måste evakueras från sina hem och ungefär 2000 fick behandlas för dioxinförgiftning. Området var sedan obeboeligt för många år framåt.

För att förebygga och begränsa följderna av den här sortens olyckor antog Europarådet och Europaparlamentet 1982 "Seveso I-direktivet "om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter. Ändå skedde flera allvarliga kemikalieolyckor under de påföljande åren och därför reviderades Seveso I-direktivet.

1994 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv för Europarådet och Europaparlamentet, det som sedan blev "Seveso II-direktivet". Målet var denna gång att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.Direktivet trädde i kraft 3 februari 1997. För tillsynen ansvarar Länsstyrelsen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av