Till startsidan
Till startsidan
2023-05-30
Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd
I dag påbörjas renovering av Skivedbron. Arbetet beräknas pågå till 16 juni. Under arbetet är en vägbana avstängd och trafikljus reglerar trafiken.
Läs mer om Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd

Samverkan i länet

Länsstyrelsen har ansvar för att informera, samverka och samordna vid kriser och höjd beredskap.

Enligt det geografiska områdesansvaret ska Länsstyrelsen exempelvis

  • se till att samverkan sker mellan aktörer i länet och med angränsande län,
  • under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter,
  • tillhandahålla en samlad lägesbild som underlag för samverkan och samordning,
  • hålla regeringen underrättad,
  • samordna information till media och allmänheten under en kris.

Regionalt krishanteringsråd

Inom ramen för Länsstyrelsens geografiska områdesansvar bedrivs det regionala krishanteringsrådet. Rådet är en sammanslutning av viktiga krishanterare i Värmlands län. Deltagare är Länsstyrelsen, värmländska kommuner, räddningstjänster, landstinget och polis samt samhällsviktiga företag som SOS Alarm, teleoperatörer, elleverantörer och media. Krishanteringsrådet ansvar bland annat för utbildning inom området.

Målet är att genom samverkan stärka samhällets gemensamma förmåga före, under och efter en kris.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av