Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Totalförsvarsövning 2020

Regeringen har beslutat att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Som en del i att stärka totalförsvaret genomförs en övning under 2020.

Totalförsvaret

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:
• säkerhetsskydd,
• etablering av krigsorganisation,
• krigsplacering av personal,
• kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:
• Värna civilbefolkningen,
• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

TFÖ2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning där samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Övningen är en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Genom att delta i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Forshaga kommun deltar

Forshaga kommun deltar i övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som kommunen har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i kommunen och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

På länsstyrelsens webbplats finns mer information.

Länsstyrelsen om totalförsvarsövningen 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-12-11 av

Sidan uppdaterad:

2019-12-11