Till startsidan
Till startsidan

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett kommunalförbund som består av kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Huvudstationen finns i Karlstad och där sitter också förbundsledningen.

I Forshaga kommun finns det brandstationer i Forshaga och Deje. Dessa bemannas med räddningstjänstpersonal i beredskap, även kallade deltidsbrandmän, som snabbt kan rycka ut vid bränder och olyckor.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) är brandmän med en annan huvudarbetsgivare än räddningstjänsten som då och då har beredskap för att rycka ut när larmet går. Är du intresserad av att jobba som RIB? Hör av dig till avdelningschef Björn Johansson, bjorn.johansson2@karlstad.se, eller respektive stationschef.

Varje år rycker räddningstjänstförbundet ut på ungefär 2000 larm. De vanligaste larmen gäller brand och trafikolyckor. Exempel på andra olyckstyper är utsläpp av farligt ämne, drunkning eller drunkningstillbud, nödställd person, nödställt djur, IVPA-larm (i väntan på ambulans) och suicid. Vid större insatser kan flera räddningsstyrkor sättas samman och förbundet kan på så sätt hantera allt från små incidenter till stora och komplexa händelser och flera samtidiga larm.

Räddningstjänsten har också ett bredare uppdrag än att rycka ut på larm. De förebygger bränder, bland annat genom information, rådgivning och utbildning. De arbetar också på andra sätt med säkerhet och trygghet i medlemskommunerna.

Räddningsregion Bergslagen – tillsammans för ett tryggare samhälle

Räddningsregion Bergslagen är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarnas län, Västra Götalands län och Västmanlands län. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

  • snabbt få mycket resurser till en olycksplats
  • leda stora insatser
  • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Seglet, gemensam samverkanscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i räddningsregionen som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral i Örebro där räddningstjänsten delar lokaler med polisregion Bergslagen och SOS Alarm. Alla räddningsinsatser, oavsett storlek, leds därifrån. Där finns också en gemensam samverkansarena där där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan sitta tillsammans och leda insatser.

Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larm- och ledningsbefäl som tillsammans med en vakthavande räddningschef utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

Läs mer om Räddningsregion Bergslagen på raddningkarlstad.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av