Till startsidan
Till startsidan

Riskobjekt

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och
regioner är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Risk- och sårbarhetsanalys Forshaga kommun

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser som styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Där sammanställs också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. RSA:erna beskriver också behov av åtgärder för de risker och sårbarheter man ser.

Nya RSA:er tas fram för varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer oss och sina övriga medlemskommuner i detta arbete. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av