Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-29
Vi måste fortsätta spara vatten!
Förbrukningen av dricksvattnet är fortsatt i högsta laget. Vi behöver alla hjälpas åt och använda det med försiktighet.
Läs mer om Vi måste fortsätta spara vatten!

Dammhaveri i Klarälven

I Klarälven med biflöden finns ungefär 40 dammanläggningar. Dammarna är mycket säkra och risken för haveri är liten, men den finns.

Länsstyrelsen Värmland, Fortum Generation, Landstinget i Värmland och berörda kommuner har tagit fram en gemensam information till dig som bor eller vistas i kommunerna längs Klarälven. Läs den och fundera igenom vad du skulle göra vid ett eventuellt dammhaveri.

Kontakt och mer information

Hit kan du vända dig med frågor om kommunal beredskapsplanering (Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors):

Räddningstjänstens säkerhetsavdelning, telefon: 054-540 28 80,
e-post: raddningstjansten@karlstad.se

Hit kan du vända dig med frågor om Värmlands övergripande beredskapsplanering:

Länsstyrelsen i Värmland, telefon (växel) 010-224 70 00,
e-post: varmland@lansstyrelsen.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-05-27 av