Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-18
I morgon tisdag 19/10 är del av Enåsgatan avstängd på grund av ledningsarbete.
Gäller sträckan efter Norra Lagerlöfsgatan/högbrogatan fram till Lillåsgatan.
Läs mer om I morgon tisdag 19/10 är del av Enåsgatan avstängd på grund av ledningsarbete.

Våld i nära relation

Är du utsatt för våld, eller känner du någon som är det?
Att vara utsatt för hot, våld och kränkningar i en nära relation är en svår situation men tyvärr inte ovanlig.
Detta är inget privat problem utan samhället har ansvaret att skydda och erbjuda stöd till vuxna och barn som utsatts för våld av närstående.

Våldet kan ha många olika former såsom fysiskt (slag, knuffar, sparkar etc.), psykiskt (kontroll, isolering, tvång, kränkningar), sexuellt (tvång till sexuella handlingar mot personens vilja) eller hot om våld.

Socialtjänsten vänder sig till och erbjuder insatser för alla berörda parter — den som är utsatt för våld, den som utsätter andra för våld och barn som bevittnat våld.

Socialtjänsten erbjuder hjälp med:

  • Råd och samtal
  • Ekonomiskt bistånd
  • Vårdnad och umgänge
  • Skyddat boende
  • Nytt permanent boende

Socialtjänsten kan också hjälpa till med att förmedla kontakter angående besöksförbud, rätts-processer och brottsskadeersättning.

Kontakta socialtjänsten om du behöver stöd och hjälp

I en akut situation, ring alltid 112

När det gäller vuxna, kontakta vuxenenheten via kommunens växel tel 054-17 20 00

När det gäller barn och ungdomar, kontakta enheten för barn och familj via kommunens växel
tel 054-17 20 00

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av