Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Våld och hot

Har du blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp?

Att vara utsatt för hot, våld och kränkningar i en nära relation är en svår situation men tyvärr inte ovanlig. Detta är inget privat problem utan samhället har ansvaret att skydda och erbjuda stöd till vuxna och barn som utsatts för våld av närstående.

Är du utsatt för våld eller känner du någon som är utsatt för våld? Våldet kan ha många olika former såsom fysiskt (slag, knuffar, sparkar etc.). psykiskt (kontroll, isolering, tvång, kränkningar), sexuellt (tvång till sexuella handlingar mot personens vilja) eller hot om våld.

Socialtjänsten vänder sig till och erbjuder insatser för alla berörda parter — den som är utsatt för våld, den som utsätter andra för våld och barn som bevittnat våld.

Socialtjänsten erbjuder hjälp med:

  • Råd och samtal
  • Ekonomiskt bistånd
  • Vårdnad och umgänge
  • Skyddat boende
  • Nytt permanent boende

Socialtjänsten kan också hjälpa till med att förmedla kontakter angående besöksförbud, rättsprocesser och brottsskadeersättning.

Kontakta socialtjänsten om du behöver stöd och hjälp

I en akut situation, ring alltid 112

När det gäller vuxna, kontakta enheten för försörjningsstöd och missbruk via kommunens växel tel 054-17 20 00

När det gäller barn och ungdomar, kontakta enheten för barn och familj via kommunens växel tel 054-17 20 00

Fler kontaktuppgifter och länkar

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-01-20