Till startsidan
Till startsidan

Anhörigstöd, avlastning

Det direkta anhörigstödet är en kommunal service och är kostnadsfritt, icke biståndsbedömt och dokumenteras heller inte. Självklart har vi sekretess och du kan vara anonym.

Kunskap och erfarenhet
Vi har lång erfarenhet av vad det kan innebära att vara anhörig. Kunskap är ofta en av nycklarna till att kunna hantera sin situation på ett så bra sätt som möjligt. Vi erbjuder anhöriggrupper där du får kunskap, information och kan utbyta erfarenheter med andra som lever i en liknande situation. Grupper erbjuds kontinuerligt med olika teman, exempelvis för anhöriga till personer med minnesproblematik, föräldrakurser i ICDP-vägledande samspel och må-bra-grupper. Vi erbjuder också tematräffar, föreläsningar och utbildningar inom en rad olika områden.

Samtal
Anhörigstödet i Forshaga erbjuder samtal, enskilt, i par-och familjesamtal eller i grupp. De kan vara av olika karaktär beroende på just ditt eller ert behov.

Vägledning
Vi kan vara behjälpliga med viss samordning och vägledning av kontakter inom exempelvis kommunen, regionen eller föreningar.

Må bra som anhörig
Det är viktigt att du som anhörig tänker på att ta hand om dig själv. Du erbjuds därför möjlighet att delta i olika aktiviteter som syftar till att just du ska må bra.

______________________________________________________________

Mer hjälp att få
Det finns också hjälp att få som är riktat till din närstående och som kan ha till syfte att avlasta dig som anhörig. Dessa insatser är biståndsbedömda och behovsprövade. Ansökan om insatser sker via kommunens biståndsbedömare och LSS-handläggare, som nås via kommunens växel  054-17 20 00.

Det kan ske i form av:


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av