Till startsidan
Till startsidan

Parkering

I kommunen parkerar du gratis på kommunal gatumark. På några ställen finns det pendelparkering där du kan stå utan kostnad.

Parkering i tätorterna

Det finns gott om platser att parkera i de centrala delarna av Forshaga och Deje. Om inte skyltar säger annat så är det fritt att parkera 24 timmar i taget utan att flytta bilen. Dag före söndag eller helgdag går det bra att parkera längre än 24 timmar.

Pendelparkering

Parkeringsplatser i närheten av busshållplatser finns på följande ställen:

1. Riksväg 62 vid Olsäterskorset. Där finns parkering med gratis motorvärmare. För nyckel kontakta miljö- och byggförvaltningen, telefon 054-17 20 00.

2. Norra Mon, Älvdalsvägen, Deje. Vid bytespunkt Tjärnheden (busshållplats).

3. Grossbolsgatan/Skogsstigen, Forshaga.

4. Ängevi, Storgatan 2, Forshaga.

Parkering för rörelseshindrad

Var parkeringsplatser för rörelsehindrade finns kan du se på vår karta, länk nedan. För att parkera på en sådan parkering behöver du ha särskilt tillstånd.

Parkeringstillstånd för funktionshindrade

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av