Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Forsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Forsatta problem med trygghetslarmen

Felparkering

Du kan få en felparkeringavgift om du bryter mot någon av reglerna för parkering. Hur stor avgiften blir beror på vilket fel du gjort.

Avgifter felparkering

 
1. Parkering utan tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrad: 1 000 kronor

2. Parkering där det är förbjudet att stanna och parkera: 500 kronor

3. Övriga överträdelser: 300 kronor

Övervakning

Kommunen anlitar företaget Securitas för att övervaka parkeringen.

Vill du ha rättelse?

Du är skyldig att betala avgiften inom föreskriven tid även om du anser att den är felaktig.

Om du fått en felparkeringsavgift har du rätt att överklaga den. Vänd dig till polisen enligt instruktionen på parkeringsanmärkningen. Får du rättelse tar polisen bort betalningsansvaret.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-09-21 av

Sidan uppdaterad:

2020-09-21