Till startsidan
Till startsidan

Felparkering

Du kan få en felparkeringavgift om du bryter mot en regel för parkering. Hur stor avgiften blir beror på vilket fel du gjort.

Avgifter felparkering

Kommunfullmäktige har beslutat om följande avgifter för felparkering: 
1. Parkering utan tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrad: 1 000 kronor

2. Parkering där det är förbjudet att stanna och parkera: 500 kronor

3. Övriga överträdelser: 300 kronor

Övervakning

Kommunen anlitar företaget Securitas för att övervaka parkeringen i kommunen.

Vill du ha rättelse?

Du är skyldig att betala avgiften inom föreskriven tid även om du anser att den är felaktig.

Om du fått en felparkeringsavgift har du rätt att överklaga den. Vänd dig till polisen enligt instruktionen på parkeringsanmärkningen eller gå direkt till polisens hemsida Parkeringsanmärkningar - bestrida. Får du rättelse tar polisen bort betalningsansvaret.

O

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av