Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Regler för parkering

Här kan du läsa om parkeringsregler som gäller i Sverige. Det finns dels generella trafikregler i lagstiftningen, dels lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutat om.

Fördub att stanna och parkera

Där det är förbud att stanna får man inte stanna alls.

Där det är förbud att parkera får man bara stanna för att en passagerare ska gå ur eller in i bilen eller för att lasta och lossa gods.

Vad är stannande?

Stannande är att stå stilla med ett fordon utom när man stannar för att undvika fara, för att situationen i trafiken kräver det eller för att parkera.

Några regler för stannande

Man får inte stanna

 • så att vägmärken eller trafiksignaler skyms
 • närmare än tio meter före ett övergångsställe, cykelöverfart, korsande gång- eller cykelbana
 • närmare än tio meter från en vägkorsning (gäller även i T-korsning där ena sidan saknar väganslutning)
 • med något hjul i ett cykelfält på en gång- eller cykelbana

Vad är parkering?

Det är att ställa upp ett fordon med eller utan förare utom när man gör det för att trafikförhållanden kräver det, för att undvika fara eller för att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att lasta av eller på gods.

Några regler för parkering

 • På en väg ska man stanna och parkera på höger sida i färdriktningen (undantag är väg med enkelriktad trafik då kan man även stå på vänster sida i färdriktningen).
 • På allmänna platser i en tätort får man inte parkera utanför vägen. Det kan vara
  - i diken
  - i skiljeremsor
  - i parker
  - i planteringar
  - på gräsmattor 
 • Man får inte parkera så att fordonet med något hjul står utanför parkeringsrutan.
 • Man får inte parkera på en hållplats för bussar eller skolsjuts. Det går bra att stanna på en hållplats men bara för att passagerare ska kliva i eller ur. Man får inte hindra buss eller skolskjuts.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-04 av

Sidan uppdaterad:

2019-11-04