Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Frågor och svar om snö och halka

Här besvarar vi några av de frågor vi får om snö och halka.

Vad kostar det att ploga?

Varje gång vi plogar kostar det cirka 100 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om budget för vinterväghållningen. I budgeten ingår plogning, sandning och sandsopning på våren. Budgeten räcker till att ploga vid sex till sju tillfällen under januari-december. Tar pengarna slut så plogar och sandar vi ändå men får då spara på något annat, till exempel asfaltering.

Vem bestämmer när plogningen ska börja?

Driftchefen som ansvarar för skötsel av gator och parker avgör när vi ska börja ploga. Oftast gör han det efter diskussion med kollegor. Under kvällar och helger finns alltid en arbetsledare i beredskap som beslutar om plogning.

Vilka plogar?

Det är både egen personal och entreprenörer som plogar.

Kommunen är uppdelad i många plogdistrikt och distrikten ser ut på olika sätt. Ett distrikt kan till exempel vara parkeringar, ett annat flera bostadsområden. Hur lång tid det tar beror på mängden snö och typ av snö. Blöt snö tar längre tid att ploga än kall och torr snö. Vi räknar med att det tar omkring tio timmar innan allt är klart.

Varför väntar ni så länge med att börja?

Skälet till att vi oftast väntar till det har slutat snöa, är främst att vi inte ska behöva ploga två gånger. Det är både en kostnadsfråga och en arbetstidsfråga; personalen som plogar får inte arbeta hur länge som helst utan att vila.

För att vi ska ploga ska snödjupet vara 3-4 cm på gång- och cykelvägar och 6-8 cm på gator. Under pågående snöfall och förväntad stor snömängd, börjar vi ploga efter cirka 12-15 cm.

Ansvarig arbetsledare följer SMHIs väderprognoser och beslutar när plogningen ska börja. Syns det tydligt i väderutsikterna att snöfallet ska sluta vid en viss tid och med en viss mängd, blir beslutet oftast att plogningen ska börja först när det slutat snöa.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-11-09