Till startsidan
Till startsidan

Plogning

Kommunen plogar och sandar gång- och cykelvägar, gator, vissa parkeringar i tätorterna och en del grusvägar på landsbygden. 

Plogning

Gräns för att ploga efter snöfall är tre-fyra centimeter snö på gång- och cykelvägar och sex-åtta centimeter på gatorna. Tidpunkt för när vi börjar ploga beror även på vilken typ av snö det är och hur väderprognosen ser ut de närmaste dygnen.

Oftast börjar vi ploga först när det slutat snöa. Genomfartsgatorna och de viktigaste gång- och cykelvägarna plogar vi först. Det tar cirka tio timmar att ploga allt färdigt. Blöt snö tar längre tid att ploga än kall och torr snö.

Vår ambition är att det ska bli så små plogvallar som möjlighet vid infarter till fastigheter.

Snödagbok 2023-2024

Frågor och svar om snö och halka

Packad snö

Snöplogarna har fjädrade blad för att det inte ska bli skador på gator, maskiner och maskinförare. Ibland hinner snön bli hårt tillkörd innan vi hinner ploga och då klarar det fjädrade plogbladet inte att komma igenom. För detta behövs speciella maskiner och är det mycket packad snö kan vi använda en sådan.

Hur du kan hjälpa till

Det tar mycket längre tid att ploga om vi måste ta hänsyn till soptunnor och parkerade bilar. För att underlätta för den som plogar kan du göra så här.

  • Parkera din bil på parkeringsplatser eller på tomten, inte på gatan.
  • Ställ ut soptunnan samma morgon den ska tömmas och ta in den direkt när den är tömd.  

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort snö på sin egen tomt. Den som har en trottoar längs sin tomt måste skotta och sanda den. De trottoarer som kommunen väljer att lägga snö på behöver fastighetsägaren inte skotta.

Du får inte skotta ut snö från din tomt eller infart på gatan. Orsaken är att det kan bli en trafikfara om det dröjer länge innan plogen kommer. Lägg snön på den egna tomten i stället.

Den sträng med snö som blir efter plogbilen vid din infart får du själv skotta bort.

Bortforsling av snö

Dagarna efter ett snöfall tar vi bort vallar i vissa korsningar, vid parkeringar för rörelsehindrade och vid bussfickor. Om det kommer mycket snö tar vi även bort den där högar och vallar påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet. Detta gör vi så fort vi hinner efter plogning och sandning.

Beredskap

Under perioden från november till mars är vi uppdaterade på väderläget. Vi följer prognoserna noga och vet därför när dåligt väder väntas. Vår egen personal liksom de entreprenörer vi har avtal med är förberedda och kan snabbt rycka ut när den arbetsledande personalen hör av sig.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-06-18