Till startsidan
Till startsidan

Sand och salt

Vi sandar när det är halt. Tänk på att det kan finnas hala partier även om det är sandat och var alltid försiktig.

Sand och salt

Den "sand" vi använder i tätorterna är krossat bergmaterial som kallas flis. Natursand är en ändlig resurs och tillstånd ges idag inte till nya täkter. Därför använder vi flis utan salt.

Fördelen med flis är dels att den fungerar bättre än sand på is och tillkörd snö, dels att vi inte behöver sanda lika ofta. Nackdelen är att flisen är större och kan kännas mycket mer när man går och cyklar. Det gäller speciellt när snön smälter och flisen ligger direkt på asfalten. Vi rekommenderar den som cyklar att använda kraftigare däck under vintern. Det finns olika klass och kvalitet på däck. Kommunens policy är att inte ersätta punkterade däck.

På uppdrag av kommunen saltar Peab genomfartsgatorna i tätorterna.

Sandning

När vi har plogat blir det ofta halt eftersom plogen plattar till snön. Halkbekämpning börjar vi vanligen med dagen efter avslutad plogning. Vissa gång- och cykelvägar sandar vi oftast direkt när vi plogat färdigt. Vid annan halka, till exempel vid underkylt regn, börjar vi sanda så fort som möjligt. Om det är riktigt kallt sandar vi normalt inte eftersom kylan ger en naturlig strävhet. När det är kallt är det också svårare att få ett bra resultat av sandningen.

Underhållssandar gör vi vid behov om den första sandningen inte räcker eller om den försvinner.

Kommunen måste sanda hela gång- och cykelvägen. Vi kan inte sanda bara ena halvan för att det till exempel ska vara möjligt att åka spark eller pulka på den osandade delen. Det beror på försäkringsvillkor och vårt ansvar och om någon skulle skada sig.

Dubbeldrag

När vi sandar gator i villaområden där det inte finns trottoarer, försöker vi sanda så nära kanterna som möjligt. Utgångspunkten är att sanda dubbeldrag, det vill säga åt bägge håll. Vissa gator är smala och då räcker ofta ett drag.

Gröna sandlådor

Privatpersoner kan hämta sand i mindre kärl, till exempel hinkar, på kommunförråden i Forshaga (Industrileden 26) och i Deje (Industrivägen 2). Sanden finns i behållare utanför grindarna.

Den sand som finns i gröna sandlådor ute i samhället, ska i första hand användas för att sanda i backar och på andra ställen i närheten av där de står.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-03-08