Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Tillstånd och regler

Allmän mark är mark som är till för alla, till exempel gator, parker, gång- och cykelbanor. Du kan ansöka hos kommunen om att tillfälligt använda allmän mark till något annat än vad den är tänkt för.

Vad är allmän mark?

Allmän mark är till exempel parker, gång- och cykelbanor samt gator.

I kommunens detaljplaner som reglerar hur mark- och vattenområden får användas, finns information om vilken mark som är allmän. Om marken inte omfattas av en beslutad plan är allmän mark även väg eller mark som till sin funktion och i övrigt motsvarar sådan mark.

Allmän mark är samma sak som offentlig plats eller allmän plats.

Använda allmän mark

Vill du använda allmän mark för en aktivitet? Det kan vara till exempel uteservering, marknad, möten eller skyltar. I så fall behöver du ett tillstånd som du söker hos polisen.
 
Polisen lämnar tillstånd enligt ordningslagen för olika typer av arrangemang. Kommunen får din ansökan och lämnar våra synpunkter till polisen. Sedan fattar polisen beslut om tillstånd till arrangemanget. Polisen kan inte utfärda tillstånd om kommunen inte godkänner ansökan.

Mer information på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för ansökan finns på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torghandel

Om du vill sälja produkter på torgen i Deje eller Forshaga, behöver du inte söka om tillstånd från polisen. Det räcker om du kontaktar kommunen.

Så här gör du om du vill sälja produkter på torget

Kontakta oss om du undrar över något

Gatuingenjör Ola Blomgren, telefon 054-17 20 00 (växel).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-31 av

Sidan uppdaterad:

2020-01-31


Anne Hellström
kommunikatör/handläggare
054-17 20 40