Till starsidan
Till starsidan

Häckar och buskage

Hänger din häck ut över vägen? Klipp den! När du gör det skapar du en tryggare trafikmiljö.

Vad säger lagen?

I plan- och bygglagen står att varje fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick så att olycksfall i trafiken begränsas.

"Tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande problem för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas. (Plan- och bygglagen 3 kap 17§)"

Fri sikt och rätt höjd

Många gator i kommunens bostadsområden är smala. Häckar och träd som hänger ut över gatan kan därför påverka säkerheten i trafiken. Klipp växterna så att de inte skymmer sikten. Detta gäller även obebyggda tomter. Växterna från tomten får inte skymma gatubelysning, vägmärken eller skyltar.

Hörntomt

Om din tomt ligger i ett gathörn ska växter och staket inte vara högre än 70 cm i en sikttriangel som sträcker sig tio meter åt vardera hållet.

Fri höjd

Om träd och buskar sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska det finnas fri höjd för trafik och gående:

Över gång- och cykelväg: 3,2 meter
Över körbana: 4,6 meter

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-19