Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-03
Bevattningsförbud från 2 juni
Från och med den 2 juni är det förbud att vattna med slang eller att fylla sin pool. Bevattningsförbudet gäller tills vidare. Förbudet berör inte Mölnbacka och Olsäter.
Läs mer om Bevattningsförbud från 2 juni

Väg- och ledningsarbeten

Här berättar vi om aktuella arbeten med ledningar, gator och skog.

Vallvägen, Deje

På Vallvägen byter vi ut befintliga vatten- och avloppsledningar samt lägger ner nya ledningar för dagvattnet. Dagvatten är till exempel regnvatten från tak och fastighetsägare måste därefter separera sitt dagvatten och avloppsvatten. Företaget Nitro Konsult har besiktigat berörda. Byggstart 1 juni. Beräknas bli klart under sommaren.

Under arbetet kan det bli problem med missfärgat dricksvatten både på Vallvägen och omgivande gator. Det är inget fartligt utan försvinner om du spolar kallvatten ett tag.

Senare i år asfalterar vi.

Övergång bäck nära Storgatan

Vi lägger ner en trumma för att göra det möjligt för byggnation av utegym vid Storgatan mellan Tryckerigatan och Geijersgatan. Start vecka 17.

Asfaltering våren 2020

Planering pågår för asfaltering under våren. Så fort det är bestämt var vi ska asfaltera större områden informerar vi här om detta.

Arbeten i skogen

I Bengtsbol har vi gallrat och tagit bort undervegetation i ett fyra hektar stort skogsområde. Arbetet har gjorts enligt planen för skötsel av skogen. Längs älven nära Ängevi har vi bland annat tagit bort barrträd för att få sikt mot älven.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-06-02 av

Sidan uppdaterad:

2020-06-02