Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Fortsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Fortsatta problem med trygghetslarmen

Väg- och ledningsarbeten

Här berättar vi om aktuella arbeten med ledningar, gator och skog.

Vägarbete Lundagård, Forshaga

Företaget Peab kommer på kommunens uppdrag att byta asfalten på Slåttergatan, Ladugatan och Liegatan. För att göra det kommer de att schakta ur, lägga på ny överbyggnad och sedan asfaltera hela ytan.

Beräknad start är i början av oktober med en gatan i taget. Hela projektet beräknas vara klart i mitten av november. Under arbetet kan det stundals bli problem att ta sig fram med bil på gatan. Det finns då möjlighet att köra på gång- och cykelvägen. Undvik att parkera på den gatan där arbetet pågår.

Beröra fastighetsägare har fått information.

VA-anslutning tomter vid Abborrtjärn

Avverkning pågår (privat markägare). Arbete med gatan och anslutning av vatten- och avloppsledningar under hösten/vintern.

VA-avslutning fastigheter Acktjärn

Ny anslutning fyra fastigher vid Acktjärn. Preliminärt hösten/vintern.

Västra Dejefors, Deje

V byteri ut befintliga vatten- och avloppsledningar samt lägger ner nya ledningar för dagvattnet. Dagvatten är till exempel regnvatten från tak och fastighetsägare måste därefter separera sitt dagvatten och avloppsvatten. Företaget Nitro Konsult har besiktigat berörda hus. Byggstart 1 juni. Beräknas bli klart under hösten.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-10-12 av

Sidan uppdaterad:

2020-10-12