Till starsidan
Till starsidan

Väg- och ledningsarbeten

Här berättar vi om aktuella större arbeten med gator, ledningar och skog. Under 2022 arbetar vi med nyanslutningar av vatten och avlopp. Under sommaren och hösten kommer vi även att asfaltera.

Åsmyren, ledningar och gata till nytt bostadsområde.

Under 2022 arbetar vi med VA-anslutningar och gata in till ett nytt bostadsområde på Åsmyren. Nu under sommaren har även FABO påbörjat sina arbeten. Vinkelgatan är avstängd mellan Geijersgatan och Tryckergatan under hela projekttiden.

Asfaltering

Varje år lagar eller byter vi ut asfalten på en del de gator och vägar kommunen ansvarar för. Kommunens ambition är att ha så bra gator och vägar som är möjligt utifrån tillgången på asfalt och kommunens ekonomi. Vilka gator som prioriteras beror bland annat på hur trafikerad vägen är och om vi behöver göra någar andra åtgärder på samma ställe exempelvis byta VA-ledningar. Utöver planerat underhåll av vägnätet gör vi löpande reparationer av gator som har skador, potthål eller sprickor.

Under sensommaren och hösten kommer vi att asfaltera enligt nedan. Preliminär tidsplan:

V.36 och 37
- Linnévägen, Skogvägen, de delar som inte är asfalterade.
- Edebyvägen (ca 500m).
- Framgårdsvägen, utvalda bitar där det finns brunnar.
- Risätter, större grop, gamla 62:an
- Rönningvägen, mindre del av väg.

V.38
- Stinsgatan/Eriksbergsgatan, hela vägen.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-08-30