Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Väg- och ledningsarbeten

Här berättar vi om aktuella arbeten med ledningar, gator och skog.

Enåsen, Forshaga

Vid den före detta järnvägsstationen i Skived vid Lillåsgatan/Eriksbergsgatan, förbereder vi för nya villatomter. Vi avverkar skog, lägger ner ledningar och bygger en ny väg. Arbetet pågår januari-mars.

Vallvägen, Deje

På Vallvägen byter vi ut befintliga vatten- och avloppsledningar samt lägger ner nya ledningar för dagvattnet. Dagvatten är till exempel regnvatten från tak och fastighetsägare måste därefter separera sitt dagvatten och avloppsvatten. Planerad byggstart är slutet av mars/början av april. Innan byggstart besiktigar företaget Nitro Konsult berörda hus.

Under arbetet kan det bli problem med missfärgat dricksvatten både på Vallvägen och omgivande gator. Det är inget fartligt utan försvinner om du spolar kallvatten ett tag.

Senare i år asfalterar vi.

Skivudden, Forshaga

Ledningsarbete vid pumpstationen på Skivetorpsgatan.

Arbeten i skogen

I Bengtsbol gallrar vi och tar bort undervegetation i ett fyra hektar stort skogsområde. Arbetet sker enligt planen för skötsel av skogen. Längs älven vid Ängevi har vi bland annat tagit bort barrträd för att få sikt mot älven. Utkörning av en del av fällda träd och ris drar ut på tiden på grund av att det är allt för blött i marken för tung maskin.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-03-16 av

Sidan uppdaterad:

2020-03-16