Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Väg- och ledningsarbeten

Här berättar vi om aktuella arbeten med ledningar, gator och skog.

Enåsen, Forshaga

Vid den före detta järnvägsstationen i Skived vid Lillåsgatan/Eriksbergsgatan, förbereder vi för nya villatomter. Vi avverkar skog, lägger ner ledningar och bygger en ny väg. Arbetet pågår januari-mars.

Skivudden, Forshaga

Ledningsarbete vid pumpstationen på Skivetorpsgatan.

Arbeten i skogen

I Bengtsbol gallrar vi och tar bort undervegetation i ett fyra hektar stort skogsområde. Arbetet sker enligt planen för skötesel av skogen. Söder om Ängevi tar vi bland annat bort barrträd för att få sikt mot älven. Utkörning av de fällda träden drar ut på tiden på grund av att det är allt för blött i marken för tung maskin.

Hagalundsvägen, Deje

Vi byter ut vatten- och avloppsledningar på Hagalundsvägen och återställer sedan gatan till ursprungligt skick. Arbetet avslutas vecka nio.

Gökottevägen, Deje

På Gökottevägen har vi bytt ut ledningar för vatten och avlopp samt lagt ner helt nya ledningar för dagvatten. Dagvatten är till exempel regnvatten från tak och fastighetsägare måste nu separera sitt dagvatten och avloppsvatten. Sommaren 2020 asfalterar vi gatan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-02-26 av

Sidan uppdaterad:

2020-02-26